Čarodějná akademie 2024 – II. semestr

Naši milí studenti,

před půl rokem jste se stali součástí naše nového unikátního projektu, který vám měl dát stabilní základy vaší praxe. Přesunuli jste se do fáze, kdy jste zjistili, že při pravidelnosti a aktivní práci bude vaše praxe fungovat. Pozorujeme, jak rostete, kolik zkušeností jste nabrali, kolik aha momentů jsme s vámi prožily. A to jsme teprve na začátku.

Sice jsme se ještě nestali covenem, ale stali se z nás přátelé. Můžeme společně sdílet svou magickou praxi, snažíme se vyvarovávat velkým chybám, i když ne vždycky se to povede 😀 Umíme se tomu ale společně zasmát. Spoustu z vás už našlo z těch slepých uliček cestu ven. Pochopili jste princip magie a my jsme na vás tak hrdé!

V dalším semestru se zase posuneme o kousek dál. Rozhodli jsme se, že vyslyšíme i některá vaše přání a rády bychom vám představily lekce, které vás ve druhém semestru čekají.

Co nás společně čeká?

 • Planetární magie v praxi
 • Elementární magie v praxi
 • Materiály
 • Nekromancie a duchové
 • Astrální projekce a techniky
 • Meditace vol. 2

Jak to bude probíhat?

 • Všechny lekce budou obohacené spoustou úkolů, ať už povinných či nepovinných. Sami si určíte tempo, jakým je chcete plnit a jak dalece se chcete posunout. Úkoly budou vždy k danému tématu a naučíte se je využívat i ve svém běžném životě tak, aby se staly rutinou.
 • Dalším překvapením budou rituály, které budeme společně absolvovat formou online setkání přes Zoom. V tuto chvíli jsou naplánované dva, kdy budou, a jak budou probíhat, si zatím necháme pro sebe. Pokud uvidíme výsledky vaší práce, rády počet navýšíme.
 • V rámci všech lekcí budete mít opět půl hodiny konzultace zdarma.

Kolik za Akademii zaplatíte?

 • členství v Akademii je zpoplatněno částkou 1 500 Kč měsíčně – v ceně je jedno online setkání všech účastníků, práce v uzavřené skupině a 30 minut individuální konzultace každý měsíc. Při zaplacení celé akademie najednou, zaplatíte pouze 7 500 Kč.
 • kurzovné je splatné vždy k 10. dni daného měsíce

Jak dlouho Akademie potrvá?

 • každý semestr trvá 6 měsíců
 • po skončení semestru se můžete přihlásit do následujícího semestru

Co když se nebudu moci zúčastnit online setkání?

 • účast na online setkání je nutnou podmínkou k absolvování Akademie, proto nebudeme ze setkání poskytovat záznamy
 • chápeme ale, že v životě se mohou stát nepředvídatelné věci, takže každý účastník má možnost se 1x za semestr omluvit z výuky a v tomto případě dostane po omezenou dobu k dispozici záznam setkání spolu s pracovními materiály 
 • další absence již nebudou nijak nahrazeny, je tedy na zodpovědnosti každého studenta, aby se na setkání dostavil
 
 

Říkáte o nás a jsme za to velmi vděční

Podmínky Akademie

 • Akademie je určena pouze pro vážné zájemce o studium, kteří jsou ochotni věnovat každý měsíc cca 4 hodiny online setkání a dále se věnovat pravidelnému cvičení a praktikování
 • minimální doba členství v Akademii je 6 měsíců (jeden semestr)
 • vedení Akademie si vyhrazuje právo vyloučit kdykoli během semestru studenta, který se opakovaně bez omluvy neúčasti online výuky nebo jakýmkoliv způsobem šíří informace či materiály obdržené v Akademii mimo uzavřenou skupinu studentů Akademie. V případě vyloučení je již zaplacené školné nevratné. 

Kdo vás bude v Akademii učit?

Na tvorbě materiálů, osnov a obsahu pro Akademii se podílí celý tým Estärä, ale výuku povedou zejména Gaurí a Karen, se kterými se budete společně setkávat nejen v rámci online callů, ale budou s vámi také vést individuální konzultace a věnovat se vám v uzavřené skupině.

Obě vaše učitelky znáte již z předchozích kurzů a webinářů. Gaurí i Karen spojuje kromě přátelství nejen společná láska k tarotu, práci s duchy a nekromancii, ale v současné době obě podstupují intenzivní trénink v kurzech Jasona Millera, věnovaným práci s Hekaté, a také v kurzu Jacka Grayla, kde se do hloubky věnují magii řeckých papyrů. Obě totiž věří, že aby člověk mohl být dobrým učitelem, musí být celoživotním studentem s neutuchající žízní a touhou po poznání, vědomostech a rozvoji.

Co bude dál?

To záleží jen na vás. Budete-li mít zájem a chuť pokračovat, můžete se po ukončení tohoto semestru přihlásit do dalšího šestiměsíčního cyklu výuky.

Cílem Akademie není vychovat z vás naše kopie, ale naučit vás, jak si máte sami vytvořit vlastní praxi a vlastní osobní cestu. Zároveň je naším dlouhodobým plánem vytvořit z členů Akademie uzavřenou skupinu blízkých čarodějů a čarodějek, s nimiž se můžeme potkávat v prostoru virtuálním i osobním a sdílet s nimi naši praxi.

Poskytování služeb se řídí těmito obchodními podmínkami. Práce s osobními údaji, které nám poskytnete, jsou vždy v souladu podmínkami na ochranu osobních údajů (GDPR)