Čarodějná Akademie Estärä 2024

Čarodějná akademie je zpět!

Na základě velkého úspěchu u našich stávajících studentů jsme se rozhodli v tomto projektu pokračovat a otevřít další běh pro první semestr a novou várku zájemců.

Kolo roku se roztáčí a my se nacházíme v období Imbolcu. Je to čas nové naděje a výhledů do budoucnosti. Doba, kdy začínáme silněji vnímat moc rostoucího světla. Tradičně je to také čas zasvěcování nových adeptů čarodějnictví. 

Přicházíme tedy s nabídkou pro ty z vás, kteří stojí na samém prahu své osobní magické praxe nebo jsou věční začátečníci.

Akademie vám nabízí minimálně po dobu šesti měsíců individuální vedení v malé skupině účastníků, s možností individuálních konzultací a osobním přístupem respektujícím vaše potřeby a tempo.

Naším cílem je udělat z vás nejen naše studenty, ale i blízký okruh praktikujících, se kterými se můžeme pravidelně setkávat a věnovat se magické práci. Časem se tak staneme nejen covenem, ale skutečnou čarodějnickou rodinou.

Pro koho je Akademie určena?

 • pro (věčné) začátečníky, kteří se chtějí přesunout do fáze, kdy jim jejich praxe bude fungovat
 • pro lidi, kteří už mají nějaké zkušenosti, ale jejich magie stále nemá výsledky, které by si přáli
 • pro ty, co potřebují pevné základy, na kterých mohou dále stavět svou praxi
 • pro ty, co potřebují porozumět samotným principům magie a začlenit ji do každodenního života
 • pro ty, co si připadají ve své praxi sami a potřebují sdílení a vedení někoho, kdo prošel stejnými chybami a byl uvízlý ve stejných slepých uličkách a potřebuje najít správný směr
 • pro vážné zájemce, kteří si s magií už nechtějí jen hrát, ale touží se jí skutečně věnovat
 • přečtěte si, co o říkají o akademii naši studenti

Jak to bude probíhat?

 • každý měsíc se v předem domluveném termínu sejdeme na online video callu, kde se budeme věnovat jedné lekci (doba trvání jedné lekce cca 3-4 hodiny)
 • v rámci lekce probereme teorii, následně bude prostor pro vaše otázky
 • na konci lekce dostanete materiály, cvičení a úkoly (s našimi prvními studenty se nám osvědčilo, že větší množství úkolů dává studentům větší prostor k růstu – úkoly však nejsou povinné a je pouze na vás, jak ke svým materiálům budete přistupovat)
 • po celý další měsíc budeme vše procvičovat a probírat v uzavřené skupině, kde se budeme věnovat i vašim dotazům
 • v rámci každého měsíce máte nárok na 30 minut individuální konzultace psanou formou nebo jako online video call
 • cokoliv budete během daného měsíce zkoušet a procvičovat, můžete nejen s námi, ale i s ostatními studenty konzultovat
 • na konci semestru nás čeká společný magický rituál

V čem se Akademie liší od “běžného” kurzu?

 • do kurzu se může přihlásit neomezený počet studentů, kteří se vzájemně neznají a kurz je tak do značné míry anonymní X v Akademii bude každý semestr maximálně 10 pečlivě vybraných studentů – výhodou je tedy intimní a bezpečné prostředí, kde s vámi můžeme probírat otevřeně i naše soukromé zkušenosti, jež běžně na kurzech nesdílíme
 • v kurzu nepracujeme se studenty individuálně X cílem Akademie je osobní vedení studentů 
 • kurz se týká jednoho tématu X Akademie má záměr pokrýt široké téma studia tak, abyste pochopili a osvojili si teoretické základy samotných principů magie
 • kurz má časové ohraničení několik málo týdnů X Akademie je minimálně na 6 měsíců, v případě, že budete chtít pokročit do dalšího semestru, čekají vás roky společného studia 

Kolik za Akademii zaplatíte?

 • členství v Akademii je zpoplatněno částkou 1 500 Kč měsíčně – v ceně je jedno online setkání všech účastníků, práce v uzavřené skupině a 30 minut individuální konzultace každý měsíc 
 • kurzovné je splatné vždy k 10. dni daného měsíce

Jak dlouho Akademie potrvá?

 • každý semestr trvá 6 měsíců (první semestr začíná v březnu a končí v srpnu 2024)
 • po skončení semestru se můžete přihlásit do následujícího semestru

Co když se nebudu moci zúčastnit online setkání?

 • účast na online setkání je nutnou podmínkou k absolvování Akademie, proto nebudeme ze setkání poskytovat záznamy
 • chápeme ale, že v životě se mohou stát nepředvídatelné věci, takže každý účastník má možnost se 1x za semestr omluvit z výuky a v tomto případě dostane po omezenou dobu k dispozici záznam setkání spolu s pracovními materiály 
 • další absence již nebudou nijak nahrazeny, je tedy na zodpovědnosti každého studenta, aby se na setkání dostavil

Co nás spolu během prvního semestru čeká?

 • V první lekci si osvojíme principy a techniky magie. Zaměříme se na magický pohled a gesta a také si do své praxe začleníme pravidelnou meditaci.
 • Druhá lekce se bude soustředit na pasivní magické schopnosti, tedy divinaci. Jako jednoduchý, ale zato efektivní nástroj budeme využívat zejména kyvadlo.
 • Třetí lekce a čtvrtá se zaměří na aktivní magii, tedy sestavení záměru a aktivaci kouzla.
 • Pátá lekce se bude soustředit na práci s duchy, božstvy, entitami a předky a na to, jak náš vzájemný vztah s Jinosvěty podpořit pomocí obětin.
 • V závěrečné lekci si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi mikro a makro magií a společně najdeme strategii, jak vaše magické záměry přetavit ve skutečné kouzlo.
 
 

Říkají o nás

Podmínky Akademie

 • Akademie je určena pouze pro vážné zájemce o studium, kteří jsou ochotni věnovat každý měsíc cca 4 hodiny online setkání a dále se věnovat pravidelnému cvičení a praktikování
 • minimální doba členství v Akademii je 6 měsíců (1 semestr)
 • vedení Akademie si vyhrazuje právo vyloučit kdykoli během semestru studenta, který se opakovaně bez omluvy neúčasti online výuky nebo jakýmkoliv způsobem šíří informace či materiály obdržené v Akademii mimo uzavřenou skupinu studentů Akademie. V případě vyloučení je již zaplacené školné nevratné. 

Kdo vás bude v Akademii učit?

Na tvorbě materiálů, osnov a obsahu pro Akademii se podílí celý tým Estärä, ale výuku povedou zejména Gaurí a Karen, se kterými se budete společně setkávat nejen v rámci online callů, ale budou s vámi také vést individuální konzultace a věnovat se vám v uzavřené skupině.

Obě vaše učitelky znáte již z předchozích kurzů a webinářů. Gaurí i Karen spojuje kromě přátelství nejen společná láska k tarotu, práci s duchy a nekromancii, ale v současné době obě podstupují intenzivní trénink v kurzech Jasona Millera, věnovaným práci s Hekaté, a také v kurzu Jacka Grayla, kde se do hloubky věnují magii řeckých papyrů. Obě totiž věří, že aby člověk mohl být dobrým učitelem, musí být celoživotním studentem s neutuchající žízní a touhou po poznání, vědomostech a rozvoji.

Co bude dál?

To záleží jen na vás. Budete-li mít zájem a chuť pokračovat, můžete se po ukončení prvního semestru přihlásit do dalšího šestiměsíčního cyklu výuky.

Cílem Akademie není vychovat z vás naše kopie, ale naučit vás, jak si máte sami vytvořit vlastní praxi a vlastní osobní cestu. Zároveň je naším dlouhodobým plánem vytvořit z členů Akademie uzavřenou skupinu blízkých čarodějů a čarodějek, s nimiž se můžeme potkávat v prostoru virtuálním i osobním a sdílet s nimi naši praxi.

Nejste zatím rozhodnutí?

Nevadí, zaregistrujte se do našich novinek. Poznáte nás tak více a třeba se rozhodnete později, zda se s námi vydáte na cestu. Jak vypadá náš newsletter, se můžete podívat zde.

Poskytování služeb se řídí těmito obchodními podmínkami. Práce s osobními údaji, které nám poskytnete, jsou vždy v souladu podmínkami na ochranu osobních údajů (GDPR)