Čarodějná Akademie Estärä

Tento unikátní projekt přichází s nabídkou pro ty z vás, kteří stojí na samém prahu své osobní magické praxe nebo jsou věční začátečníci. Akademie vám nabízí minimálně po dobu šesti měsíců individuální vedení v malé skupině účastníků, s možností individuálních konzultací a osobním přístupem respektujícím vaše potřeby a tempo.

Naším cílem je udělat z vás nejen naše studenty, ale i blízký okruh praktikujících, se kterými se můžeme pravidelně setkávat a věnovat se magické práci. Časem se tak staneme nejen covenem, ale skutečnou čarodějnickou rodinou.

Pro koho je Akademie určena?

 • pro (věčné) začátečníky, kteří se chtějí přesunout do fáze, kdy jim jejich praxe bude fungovat
 • pro lidi, kteří už mají nějaké zkušenosti, ale jejich magie stále nemá výsledky, které by si přáli
 • pro ty, co potřebují solidní základy
 • pro ty, co potřebují porozumět samotným principům magie
 • pro ty, co si připadají ve své praxi sami a potřebují sdílení a vedení někoho, kdo prošel stejnými chybami a byl uvízlý ve stejných slepých uličkách
 • pro vážné zájemce, kteří si s magií už nechtějí jen hrát, ale touží se jí skutečně věnovat

Jak to bude probíhat?

 • každý měsíc se v předem domluveném termínu sejdeme na online video callu, kde se budeme věnovat jedné lekci
 • v rámci lekce probereme teorii, následně bude prostor pro vaše otázky
 • na konci lekce dostanete materiály, cvičení a úkoly 
 • po celý další měsíc budeme vše procvičovat a probírat v uzavřené skupině, kde se budeme věnovat i vašim dotazům
 • v rámci každého měsíce máte nárok na 30 minut individuální konzultace psanou formou nebo jako online video call
 • cokoliv budete během daného měsíce zkoušet a procvičovat, můžete nejen s námi, ale i s ostatními studenty konzultovat 
 • na konci semestru nás čeká společný magický rituál

V čem se Akademie liší od “běžného” kurzu?

 • do kurzu se může přihlásit neomezený počet studentů, kteří se vzájemně neznají a kurz je tak do značné míry anonymní X v Akademii bude každý semestr maximálně 10 pečlivě vybraných studentů – výhodou je tedy intimní a bezpečné prostředí, kde s vámi můžeme probírat otevřeně i naše soukromé zkušenosti, jež běžně na kurzech nesdílíme
 • v kurzu nepracujeme se studenty individuálně X cílem Akademie je osobní vedení studentů 
 • kurz se týká jednoho tématu X Akademie má záměr pokrýt široké téma studia tak, abyste pochopili a osvojili si teoretické základy samotných principů magie
 • kurz má časové ohraničení několik málo týdnů X Akademie je minimálně na 6 měsíců, v případě, že budete chtít pokročit do dalšího semestru, čekají vás roky společného studia 

Kolik za Akademii zaplatíte?

 • členství v Akademii je zpoplatněno částkou 1 500 Kč měsíčně – v ceně je jedno online setkání všech účastníků, práce v uzavřené skupině a 30 minut individuální konzultace každý měsíc 
 • kurzovné je splatné vždy k 10. dni daného měsíce

Jak dlouho Akademie potrvá?

 • každý semestr trvá 6 měsíců (první semestr začíná v září 2023 a končí v únoru 2024)
 • po skončení semestru se můžete přihlásit do následujícího semestru

Co když se nebudu moci zúčastnit online setkání?

 • účast na online setkání je nutnou podmínkou k absolvování Akademie, proto nebudeme ze setkání poskytovat záznamy
 • chápeme ale, že v životě se mohou stát nepředvídatelné věci, takže každý účastník má možnost se 1x za semestr omluvit z výuky a v tomto případě dostane po omezenou dobu k dispozici záznam setkání spolu s pracovními materiály 
 • další absence již nebudou nijak nahrazeny, je tedy na zodpovědnosti každého studenta, aby se na setkání dostavil
 

Podmínky Akademie

 • Akademie je určena pouze pro vážné zájemce o studium, kteří jsou ochotni věnovat každý měsíc cca 4 hodiny online setkání a dále se věnovat pravidelnému cvičení a praktikování
 • minimální doba členství v Akademii je 6 měsíců (1 semestr)
 • vedení Akademie si vyhrazuje právo vyloučit kdykoli během semestru studenta, který se opakovaně bez omluvy neúčasti online výuky nebo jakýmkoliv způsobem šíří informace či materiály obdržené v Akademii mimo uzavřenou skupinu studentů Akademie. V případě vyloučení je již zaplacené školné nevratné. 

Co nás spolu během prvního semestru čeká?

 • V první lekci se dozvíte, jak funguje magie, co dokáže a co nikoliv, a podíváme se na nezbytné elementy vaší denní praxe.
 • V druhé lekci si vysvětlíme, jak sestavit kouzlo a jak jej uvést do pohybu
 • Třetí lekce se zaměřuje na korespondence a to, co je pro vykonání kouzla nezbytné
 • Ve čtvrté lekci se soustředíme na obětiny a vztah k duchům, předkům a bohům
 • Pátá lekce vám ukáže magický cíl z krátkodobého i dvoudobého pohledu
 • Závěrečná, šestá lekce vás naučí rozlišit percepci od projekce a pomůže vám posunout se mimo navyklé „mentální ohrádky“
 • Součástí každé lekce jsou praktická cvičení, materiály a domácí úkoly
 • Každý měsíc máte k dispozici 30 minut individuální konzultace, kde s námi můžete probrat nejen obsah lekcí, ale i cokoliv ve své praxi aktuálně řešíte

Kdo vás bude v Akademii učit?

Na tvorbě materiálů, osnov a obsahu pro Akademii se podílí celý tým Estärä, ale výuku povedou zejména Gaurí a Karen, se kterými se budete společně setkávat nejen v rámci online callů, ale budou s vámi také vést individuální konzultace a věnovat se vám v uzavřené skupině.

Obě vaše učitelky znáte již z předchozích kurzů a webinářů. Gaurí i Karen spojuje kromě přátelství nejen společná láska k tarotu, práci s duchy a nekromancii, ale v současné době obě podstupují intenzivní trénink v kurzech Jasona Millera, věnovaným práci s Hekaté, a také v kurzu Jacka Grayla, kde se do hloubky věnují magii řeckých papyrů. Obě totiž věří, že aby člověk mohl být dobrým učitelem, musí být celoživotním studentem s neutuchající žízní a touhou po poznání, vědomostech a rozvoji.

Co bude dál?

To záleží jen na vás. Budete-li mít zájem a chuť pokračovat, můžete se po ukončení prvního semestru přihlásit do dalšího šestiměsíčního cyklu výuky.

Cílem Akademie není vychovat z vás naše kopie, ale naučit vás, jak si máte sami vytvořit vlastní praxi a vlastní osobní cestu. Zároveň je naším dlouhodobým plánem vytvořit z členů Akademie uzavřenou skupinu blízkých čarodějů a čarodějek, s nimiž se můžeme potkávat v prostoru virtuálním i osobním a sdílet s nimi naši praxi.

Nejste zatím rozhodnutí?

Nevadí, zaregistrujte se do našich novinek. Poznáte nás tak více a třeba se rozhodnete později, zda se s námi vydáte na cestu. Jak vypadá náš newsletter, se můžete podívat zde.

Poskytování služeb se řídí těmito obchodními podmínkami. Práce s osobními údaji, které nám poskytnete, jsou vždy v souladu podmínkami na ochranu osobních údajů (GDPR)