Čtzyřka pentaklů

Čtyřka pentaklů zobrazuje muže, který nashromáždil bohatství, moc a prosperitu. Rukama pevně objímá velkou minci, jako by se bál, že pokud povolí své sevření, vyklouzne mu z náruče. Pod nohama mu spočívá další zdroj bohatství, tedy další dvě mince. A jednu má dokonce i na hlavě, jako výraz spojení s Duchem.

Anebo to znamená, že jeho mysl je příliš zaměstnaná myšlenkami na hromadění vlastnictví?
Čtyřka pentaklů může mluvit o obou situacích. O tom, že máme pod kontrolou své „pozemské“ záležitosti, ale i o tom, že nás svírá úzkost z možné ztráty a nedostatku, a proto křečovitě držíme, co máme, aby nám to někam neuteklo.

Ukazuje nám také dvojí povahu toho, čemu říkáme sobeckost. Na jednu stranu je to vlastnost, kterou vnímáme jako negativní. Ovšem nemůžeme ignorovat, že je zcela přirozené a lidské, že myslíme na své zájmy a svůj prospěch. Čtyřka pentaklů tak může mluvit i o uvědomění si, že někdy musíme nahromadit zdroje, finance, vlastnictví nebo třeba i čas a mentální kapacitu sami pro sebe, abychom pak měli z čeho dávat druhým.

Možná tedy muž na kartě lakomě svírá své mince, anebo je to někdo, kdo si uvědomuje, že nemůže bezhlavě rozhazovat, pokud sám nemá nebo mu hrozí, že by dával na svůj úkor.

Čtyřka pentaklů nás vybízí, abychom prozkoumali svůj vztah k finančním, k majetku a ke hmotnému vlastnictví. Máme naše finanční záležitosti pod kontrolou? Vycházíme s tím, co máme, a dokážeme se uvolnit a najít si prostor pro to, abychom si dopřáli nějakou radost? Nebo trpíme strachem z nedostatku, a tak obrazně sedíme na pokladničce a odmítáme pustit peníze do oběhu?

Někdy se totiž může stát, čím víc se snažíme peníze udržet, tím více nám kloužou mezi prsty. Čím více se bojíme ztráty, tím víc výdajů se objevuje. Kontrola nad tím, co vlastníme, nemusí nutně spočívat ve snaze nepustit ani chlup. Rozumné investice a uvolněný postoj často přináší zajímavější výsledky. Už svou minci nesvíráme, ale držíme ji v rukou jako kormidlo, kterým řídíme své materiální záležitosti.

Pokud ve výkladu Čtyřka pentaklů nehovoří o majetku, může přenášet téma vlastnictví, konzervatizmu a hromadění. Často se pak projevuje jako určitá rigidita, neochota riskovat či dokonce lakota.

Ve vysoké polaritě ale může ukazovat na to, že svůj život dokážeme uřídit tak, abychom měli všechny zdroje naplněné a připravené k použití.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

ČernohlávekČernohlávek

Drobná a opomíjená rostlinka – to je černohlávek (Prunella vulgaris, angl. Self-Heal).Najdete jej v podstatě všude a v každém trávníku. Vytrvale si žije pod stínem trav a vyšších květin. Včely

MokošMokoš

Mokoš je slovanská bohyně Luny v jejím plodivém aspektu. Její jméno pravděpodobně vzniklo spojením slov mok (mokrý) a koš (osud). Jiné zdroje tvrdí, že slovní základ „mot-“ souvisí s motáním,