Karta Velekněžky

Po Mágovi, který představoval naše vědomí a manifestaci, přichází v pořadí Velké Arkány karta Velekněžky, která nás bere na hlubokou a tajemnou cestu vstříc nevědomí a vnitřní reflexi.

Na obrázku Rider Waite Tarotu vidíme sedící ženu oděnou do modrého roucha. Barvy a splývavý materiál oděvu naznačují její spojení s elementem vody, který představuje spodní proudy naší duše, kolektivní nevědomí a emoce.

Měsíc ve svých fázích podporuje toto propojení a odkazuje i na další aspekt, který Velekněžka obsahuje – ženskou cykličnost, ženská mystéria a obraz božského ženství zpodobněný trojnou povahou Bohyně – Pannou, Matkou a Stařenou (na kartě tuto trojí podstatu představuje koruna Isis na Velekněžčině hlavě). Přestože však Velekněžka zosobňuje tuto ženskou esenci, nelze o ní mluvit jako o jednoznačně ženské postavě. Ostatně, v Thothově tarotu je dolní polovina jejího těla mužská, což by napovídalo o androgynní povaze tohoto archetypu.

Spíše než genderovou neutralitu však tato karta představuje dualitu – v pozitivním slova smyslu vyjádřenou spojením protikladů, ve své stínové povaze pak jejich rozporem, nesouladem a pochybnostmi.
Tuto dualitu naznačuje nejen číslo 2, se kterým je Velekněžka numerologicky spojena, ale také dva sloupy nebo pilíře, mezi nimiž sedí. Černý sloup na sobě nese písmeno B, bílý je označen písmenem J.

Interpretace těchto označení se různí. Můžeme se setkat s vysvětlením, že pilíře na kartě Velekněžky jsou sloupy Šalamounova chrámu – B tedy značí Boáz – sílu, zatímco J znamená Jochín (Joachim), tedy upevnění této síly. Jinde se můžeme dočíst, že B je prvním písmenem jména Binah, tedy ženské a mateřské vesmírné síly, zatímco J zastupuje jméno Jehova, tedy otcovský aspekt mužské podoby Božského. B také může znamenat Buddha, tedy mysl, zatímco J je Ježíš, srdce.

Ať už si vybereme jakékoliv vysvětlení, nebo najdeme v této symbolice díky vlastní gnózi svůj osobní význam, základní vyjádření duality a jejího sjednocení je zde patrné na první pohled.
A právě mezi těmito dvěma polohami, mezi tmou a světlem, ženským a mužským, nevědomým a vědomým udržuje Velekněžka rovnováhu a zároveň je jejich spojnicí, neboť chápe, že dualita je cena, kterou platíme za naši samotnou existenci v tomto světě.

V rukou drží svitek s nápisem Tóra, který představuje vesmírný zákon, a tedy i pochopení rytmů a vzorců Vesmíru.

Kříž na její hrudi je symbolem vzestupu na vyšší duchovní úroveň. Průsečík kříže sjednocuje protiklady nebes a země. Dále zde vidíme spojení duchovně mužského principu (vertikála) s principem materiálně ženským (horizontála).

Granátová jablka a palmy na tapiserii za Velekněžkou symbolizují plodnost a tvořivost. Přesto však, na rozdíl od Císařovny, není Velekněžka spojena s fyzickým naplněním plodnosti – tedy s těhotenstvím. Přestože někdy ve výkladu může naznačovat rané, dosud netušené a skryté fáze gravidity, ve svém projevu fertility je spíše potenciálem, posvátnou dělohou čekající na spojení vajíčka a semene (ženského a mužského elementu) než vzedmutým břichem připraveným rodit děti. Velekněžka se soustředí na vnitřní úkoly, je introvertní a obrácená sama do sebe. Její pozornost není (na rozdíl od extravertní a zářící Císařovny) soustředěná na péči a mateřskou lásku.

Velekněžka je spojena s hebrejským písmenem Gimel, což znamená velbloud (odskočíme-li si znovu na okamžik k pohledu na Thothův tarot, uvidíme toto zvíře dokonce v popředí vyobrazené na kartě). Velbloud je zvíře, které se dokáže urazit dlouhý kus cesty přes nehostinnou poušť ke zdroji vody. Stejně tak nás Velekněžka dokáže přenést přes prázdnotu našeho vědomí až k samotnému životadárnému pramenu, který můžeme nazývat intuicí či vnitřní moudrostí. Na místo, kde se schovávají odpovědi na všechny otázky, které si klademe, i na ty, jež jsme si zatím ani nepoložili.

V magické praxi Velekněžka není spojená pouze s ženskými mystérii, ale může zastupovat jakékoliv kouzlo nebo rituál, který vyžaduje přímé spojení s naším nevědomím, či kontakt s nehmotným světem. Může tedy rovněž představovat meditaci, šamanské cestování nebo nutnost ponoru do hloubek naší duše, kde se setkáme nejen s tím, co poslouží jako zdroj moudrosti a poznání, ale i s tím, co je nutné zahojit a uzdravit.
Zatímco Mág odkazuje na tu práci, která má viditelný výsledek ve vnějším světě, působení Velekněžky je zdánlivě nenápadné.

Její dynamika je uzavřená, pasivní a přijímající. To ve své stínové podobě může přinést přílišnou odevzdanost, odtažení se od reálného světa či trpné mlčení i ve chvíli, kdy je třeba promluvit.
Proto je třeba mít na paměti, že napojení na vnitřní moudrost má svůj smysl pouze, pokud to, co z ní načerpáme, dovedeme uplatnit i v běžném životě.

Význam karty:
• nevědomí
• vnitřní moudrost
• vnímavost, emoce, tajemství
• vnitřní dialog
• pochopení
• intuice, spirituální cesta
Obrácená karta:
• přílišná pasivita
• přecitlivělost
• problém přijmout svoje ženství
• klamy, bludy
• naše temné „dvojče“, „zlá sestra“
Ve vztazích:
• spříznění na duchovní úrovni
• hluboká intimita a vnitřní vášeň
• pasivita
• v negativním významu neplodnost – doslova i obrazně
V práci:
• schopnost využít intuici při řešení problémů
• duchovní aspekt práce
Zdraví:
• ženské problémy
• poruchy plodnosti
• skryté nemoci
Rada:
• napoj se na svou intuici, odpověď máš sám/ sama v sobě
• pracuj se svým nevědomím a vnitřními traumaty – terapie, meditace, mindfulness
• ztiš se a obrať pozornost do sebe
Astrologické korespondence:
• Měsíc (emoce)
• Rak, Štír

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související