Průvodkyně

Gaurí – Tiumen

K magii a výkladům karet jsem se dostala po více jak dvaceti letech praktikování tantrického buddhismu. Styl mé praxe se tak sice diametrálně proměnil a obohatil o nové dimenze, motivace však zůstává stále stejná. Magii vnímám jako práci s myslí.

Jako praxi zaměřenou na poznávání a hledání moudrosti. Cestu, která mi pomáhá vykročit za hranice známého a pochopit, co mě dalece přesahuje.

Nejsem však pouze čarodějka a kartářka. Jsem také žena, matka a manželka. Člověk, co žije běžný, normální život.

Proto pro mě bylo vždy zásadní skloubit všechno, co dělám, do funkčního, praktického a dlouhodobě udržitelného celku. Magie pro mě nikdy nebyla hrou k pobavení či způsobem, jak zahnat nudu nebo nafouknout do výšky a šířky vlastní ego. Je nástrojem, jak žít život, který mi přináší spokojenost. Způsobem, jak rozvíjet dary, které chtějí dozrát k naplnění svého potenciálu.

Právě proto je mi blízká cesta, která nestaví světské a spirituální do opozice. Nevytyčuje ostrou hranici mezi každodenním a výjimečným. Neopovrhuje běžným životem, ale čerpá z něj, staví na jeho zkušenostech a sytí se jím, aby ho na druhou stranu posilovala a pomáhala nám žít ho tak, jak si sami představujeme.

Velkou oblastí mojí vlastní praxe je divinace, a to zejména kartomancie. Kartám se věnuji nejen profesionálně, ale jsou i mou velkou osobní vášní. Patřím k ženám, co neutrácejí za boty a kabelky, ale jen těžko odolají koupi nového balíčku karet.

Moje magická praxe pak sahá od runové magie, přes magii lidovou až k magii rituální. Fascinuje mě objevování různých tradic a zdrojů a jejich praktické a funkční použití v současném světě.

Pracuji ve spojení se starými bohyněmi a bohy, duchy, předky a dalšími bytostmi, které mi pomáhají a jsou součástí nejen mé praxe, ale i celého života.

Adéla

Pokud bych měla svou cestu nějak nazvat, označila bych se za moderní eklektickou čarodějnici. Ráda čerpám z historických zdrojů, dochované moudrosti našich dávných i nedávných předků a ze zkušeností dalších praktikujících, nicméně tím nejdůležitějším je pro mě praktičnost a efektivita pro mne samotnou a pro můj život.

Magii vnímám jako vlákno vpletené do přediva reality, kterého se můžeme dotknout, učit se z něj a také jej ovlivňovat, abychom jeho prostřednictvím přinesli žádané změny do svých životů. Magická práce je pro mne uměním pracovat v meziprostoru, ve kterém se potkávají všechny možnosti a protiklady, které se nevylučují, ale naopak spojují, aby vytvořily něco dalšího.
Věřím, že magická praxe nemusí být složitá proto aby byla úspěšná. Jednoduché úkony každodenní magie, poháněné silou pravidelnosti, mají potenciál vytvořit velké změny v našich životech stejně, jako když kapka vody postupně vyhloubí díru v kameni. Jsme lidé 21. století, na míle vzdálení životní realitě našich předků, a efektivní praxe to musí reflektovat.

Ve své osobní praxi se zaměřuji na tzv. čarodějnictví domácího krbu, tedy praxi spojenou s našimi domovy, rodinami, domácími duchy, kuchyní a nejbližšími vztahy. Mým velkým zájmem je tradiční čarodějnictví a z magických oborů je to ochranná a obranná magie. Druhým “oborem”, ve kterém nacházím moudrost a inspiraci, a který se propisuje do mého každodenního života i magické praxe, jsou runy a runová magie.

Běžný, každodenní život nám dává možnost realizovat své sny a svou magii ve hmotě. Vidím svět jako kouzelné místo, ve kterém všechno běžné a světské je zároveň posvátné a magické. Záleží jenom na nás, jestli dostatečně otevřeme oči.


na Adélinu osobní praxi se můžete podívat na instagramu
From Witchy Cauldron

Kateřina – Karen

Jako dítě jsem objevovala sílu magie v pohádkách, imponovala mi každá čarodějka, víla i strašidlo. Celoživotně mě provázela silná intuice a život byl takový až moc snadný. Ke své praxi jsem se dostala až po narození mého syna, kdy jsem se začala zajímat o léčbu psychosomatických nemocí dětí a Tarot se stal nedílnou součástí mého života.

Smyslem mého života je využívat naplno svůj potenciál a žít v souladu se svou duší. Díky tomu jsem byla schopna objevit poslání své duše a žít šťastný a plnohodnotný život. Základem mého magického chápání reality je poznatek, že skutečnost je mnohem plastičtější a tvárnější, než jak nás učili ve škole. Fyzická realita je úzce spjata se způsobem, jakým ji vnímáme. Ačkoliv čarodějnictví obvykle nepovažuje reálný svět za iluzi, je třeba zároveň konstatovat, že skutečnost, kterou vidíme, slyšíme a cítíme, do velké míry vytváříme my sami.

Magii a čarodějnictví stavím na celistvém vidění světa, ve kterém neexistuje hranice mezi hmotou a skrytou skutečností. Ve své osobní praxi nejvíc využívám tarotovou magii, která se pro mě stala srdcovou záležitostí, praktikuji svíčkovou, lunární, rituální magii a magii panenek. Čerpám z moudrosti Starých bohů, duchovních průvodců, našich předků a jiných bytostí, kteří mě naučili, že magie nemusí být pouze jedna cesta, ale ukazují mi nové směry a zdroje, které můžeme ve svém praktickém životě plnohodnotně využívat a předávat je dál.

https://instagram.com/cupsfullofmagic