Isis

Isis, známá rovněž jako Eset, je dcerou bohyně nebes Nút a boha země Geba. Coby partnerka boha Osira (Usira) je zosobněním oddané a milující manželky, matky a ochranitelky.

Je označována jako Královna nebes a staří Egypťané ji považovali za matku všech králů. Představovala ideál ženy, ale uctívána byla také jako bohyně spojená s magií a kouzly.

Své magické schopnosti získala od boha Ra. Ve starém Egyptě bylo jméno součástí osobnosti a pokud jste znali něčí tajné jméno, získali jste moc jeho nositele. Isis proto stvořila hada, který uštkl boha Ra.

Otrávenému bohu Slunce slíbila, že ho uzdraví pod podmínkou, že jí prozradí toto tajné jméno. Tak získala Isis Raovu schopnost používat magii, kterou pak využívala k ochraně, uzdravování i vzkříšení.

Právě vzkříšení se týká asi nejslavnější mytologický příběh spojený s touto bohyní. Její manžel Osiris totiž vyvolal žárlivost svého bratra Setha. Seth Osira v návalu hněvu zabil, ale jeho zuřivost ho přinutila jít ještě dál než za samotný práh smrti. Aby zabránil Osirovu znovuzrození, rozmetal části jeho těla po celé zemi, aby nemohla být nalezena a spojena. Bez těla podle víry starých Egypťanů totiž nemohla duše vstoupit na cestu posmrtného života.

Isis naříkala nad smrtí svého chotě, až její slzy způsobily záplavy řeky Nil. Nenechala se však odradit a s pomocí svých magických dovedností nepolevila v úsilí najít všechny části Osirova těla.

Když se jí to nakonec povedlo, sestavila s pomocí bohů Thovta, známého pro své léčivé a kouzelnické schopnosti, a Anupa, boha pohřebních rituálů a balzamování, tělo svého manžela v jeden celek. Přeměněná v sokola mu pomocí mávání svých křídel, navrátila život. Přitom počala jejich syna Hora.

S ním se pak po nějakou dobu musela skrývat v bažinách, dokud nevyrostl a neporazil svého strýce Setha.
V tomto příběhu vidíme hned několik důležitých vlastností této bohyně. Je matkou, která neohroženě chrání své dítě. Můžeme ji tedy vzývat jako ochranitelku slabých, zejména dětí.

Je tou, která rozumí cyklu smrti a vzkříšení. Poté, co se její manžel v podsvětí stane Pánem věčnosti, přebírá Isis funkci ochranitelky mrtvých.

Chápe ale také sílu lásky a sexuální magie, která probouzí, co je třeba přivést k životu. Nejen že díky své oddanosti a věrnosti zachrání manžela a vrátí ho do světa živých, během toho, co manželovi vdechne život, má ještě tolik síly, že postačí i na početí dalšího života. Ukazuje nám, že sexualita je posvátná a její využití v magii (a neméně v životě) má své právoplatné místo.

S plodným aspektem Isis souvisí i její spojení s úrodou a pěstováním plodin. Podle mýtů to byli právě Isis s Osirem, kteří zbavili lid kanibalismu díky tomu, že je naučili umění zemědělství. Isis přinesla pochopení, že plody v sobě obsahují semena, a Osiris předal znalost, že semeno je třeba zasadit do půdy, aby vzklíčilo.
Isis byla ve starověku milována a uctívána po celém Egyptě a posléze její kult převzalo antické Řecko. Existují dokonce domněnky, že její podoba dala vznik kultu panny Marie, která je stejně jako Isis zobrazována, jak drží v náručí dítě.

V Egyptě bylo Isis zasvěceno nejenom mnoho chrámů (nejslavnější byl na ostrově Pilak), ale také hvězda Sothis, jejíž východ oznamoval začátek roku a také začátek práce na polích. Coby dárkyně úrody byla připomínána při každé povodni Nilu, kdy se jeho břehy vylily, aby voda oživila a zúrodnila půdu, připomínajíce cyklus smrti a vzkříšení z příběhu o oživení Osira.

Isis je zpodobňovaná jako krásná mladá žena, často s kravskými rohy Hathor, mezi nimiž září sluneční kotouč Ra. Její koruna má někdy podobu trůnu, což zřejmě vychází z hieroglyfického významu jejího jména, které doslova znamená Trůn.

Často ji vídáme s křížem života, Anchem, který v její ruce slouží coby kouzelná hůl. Další z jejích symbolů je Isidin (Esetin) uzel, zvaný tijet či Isidina krev. Tento amulet představuje magický uzel nebo i jakýsi tampón, který zachycuje krev bohyně. Právě proto byl často zhotovován z červených kamenů, tedy karneolu nebo jaspisu.

Pokud se Isis rozhodnete požádat o pomoc, ať už s magií, plodností všeho druhu či ochranou, prvním krokem může být nejen oltář, který jí zasvětíte, ale lze jí vyhradit také místo na zahradě (nebo aspoň zasadit rostliny doma v květináči). Říká se totiž, že Isis sídlí ve všem, co je zelené a co kvete. A jak také jinak uctít bohyni úrody a úrodnosti než úrodou samotnou?

Nabídnout jí ale můžete i obilí, zejména pšenici, a také ořechy, mléko, víno, či sladké nápoje.
Odvážnější pak mohou své spojení s touto nádhernou bohyní navázat skrze svou sexualitu, ať už v rámci rituálu, či sexuálního aktu (s partnerem či bez něj), kdy svoje tělo proměníte v chrám a proces milování povýšíte z něčeho, co vnímáte jako fyzické nebo přízemní, na spirituální zážitek, a necháte jeho mocnou energii a sílu, aby vás doslova naplnily životem.

Autor ilustrace: Jimmy Manton (karty Isis Oracle od Alany Fairchild)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související