Tára

Tára je ženský bódhisattva a důležité božstvo v buddhismu i hinduismu. Zosobňuje základní ženský aspekt univerza, který je zdrojem soucitu a osvobození od negativní karmy. Zmírňuje utrpení všude tam, kde je třeba. Její jméno doslova znamená Vysvoboditelka.

Tára je považována za ženský aspekt bódhisattvy Avalokitéšvary (v tibetštině Čenrezig). V některých příbězích je její původ popisován tak, že vznikla ze slz vytékajících z Avalokitéšvarova levého oka, když poprvé vnímal utrpení cítících bytostí.

Tára tradičně drží v pravé ruce na úrovni hrudníku modrý lotos a zároveň má ruku v pozici mudry učení. To naznačuje, že ti, kdo získávají z Táry nejvíce, tak činí nasloucháním jejímu učení. Modrý lotos je květina kvetoucí v noci, a proto je jasné, že Tára nás chrání v době našeho největšího strachu, a to nejen během skutečné noci, která přichází se soumrakem, ale také v temnotě naší nevědomosti. Kromě toho je lotos proslulý svou čistotou a zůstává nedotčený i v tom nejvíce znečištěném prostředí. Probuzená moudrost může ve světě existovat, aniž by se poskvrnila.

Její levá ruka zaujímá mudru udělování nebo dávání, symbolizující její závazek pomáhat druhým.
Zda Tára vznikla jako buddhistická nebo hinduistická bohyně, je zdrojem sporů mezi učenci. Možná vstoupila do buddhismu prostřednictvím šaktismu (předchůdce institucionalizovaného hinduismu), protože buddhismus byl původně náboženstvím bez božstev. Nejstarším textem, který zmiňuje buddhistickou bohyni, je Pradžňapáramita sútra z 2. století, popisující ženskou bytost ztělesňující „Dokonalost moudrosti“. Její nástup jako hlavního božstva v době kolem 8. století byl součástí buddhistického oslovování žen a jeho celkové expanze z Indie do nových území, jako je Tibet.

Nakonec se Tára stala známou coby „Matka všech Buddhů“, což odkazuje na její roli nositelky osvícené moudrosti Buddhů a zároveň navazuje na starodávný koncept Bohyně Matky.

Ať už je klasifikována jako božstvo, Buddha nebo bódhisattva, Tára dodnes zůstává velmi populární v Tibetu, Mongolsku, Nepálu či Bhútánu a je oblíbená i mezi lidmi na Západě.

Mezi různými školami buddhismu existuje celkem dvacet jedna podob Táry. Mezi nejznámější patří:
Zelená Tára, známá jako Buddha osvícené činnosti. Nabízí pomoc a ochranu před všemi nešťastnými okolnostmi, se kterými se setkáme v samsárickém světě.

Bílá Tára vyjadřuje mateřský soucit a nabízí uzdravení bytostem, které jsou nemocné nebo zraněné, ať už fyzicky nebo duchovně. Od Zelené Táry ji lze snadno odlišit přítomností očí na dlaních, chodidlech a čele.
Červená Tára je spojena s přitažlivostí. Učí, jak proměnit touhu v soucit a lásku.

Modrá Tára je spojená s přeměnou hněvu. Vyjadřuje divokou, hněvivou ženskou energii, jejíž vzývání ničí všechny dharmické překážky a plodí štěstí a rychlé duchovní probuzení.

Černá Tára je spojená se silou.
Žlutá Tára je spojená s bohatstvím a prosperitou.
Mantra Om tare tuttare ture soha se vztahuje k Táře, zejména v jejím projevu Zelené Táry (v tibetštině Dölma).

TARE vysvobozuje cítící bytosti z pravého utrpení, tedy samsáry.
TUTTARE vysvobozuje z osmi strachů a všeprostupujících znepokojivých myšlenek.
TURE vysvobozuje z nemocí.
SOHA znamená zakořenění cesty ve vašem srdci a přijetí útočiště v Táře.
Doslova pak celá mantra může být přeložena jako „Klaním se Táře v jejích třech podobách Vysvoboditelky“.
Můžete ji recitovat či zpívat jednadvacetkrát nebo kdykoliv v průběhu dne. Pomáhá překonat strach a úzkost a navozuje pocit štěstí. Uvidíte, že její pravidelné používání se brzy projeví na klidu a jasnosti vaší mysli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související