Lilith

Pramatka upírů. Svůdkyně mužů. Démonka. Vražedkyně dětí. To jsou jen některá ze jmen, jimiž byla v průběhu věků označena, aby byla potrestána za svou nezávislou a hrdou povahu a svou neochotu se nechat podmanit a zkrotit.

Řeč je o Lilith, která sice není v pravém slova smyslu bohyně, ale my s ní přesto můžeme pracovat jako s božstvem – tedy s mocnou a prastarou bytostí, která je představitelkou určitého archetypu a která nám může pomoci propojit se s některými aspekty našeho vlastního já.

O Lilith máme první zmínky už ze sumerské mytologie, kde je společnicí Inanny (o níž jsme už psali v jedné z kapitol našeho seriálu o božstvech na www.estara.cz/inanna), pro niž shromažďovala muže z válečných polí k rituálům. Podle této legendy žila Lilith na posvátném Inannině stromě, spolu s hadem a ptákem Anzu.

V další verzi příběhu je Lilith již démonkou, kterou Inannin bratr Gilgameš vyžene ze stromu tím, že jej porazí, a Lilith tak musí uprchnout do pustiny.

Zde zřejmě vznikl základ pro hebrejský mýtus o Lilith coby první ženě Adamově. V něm Bůh stvoří Adama coby prvního muže a poté ze stejného prachu země vytvoří také Lilith (aby těch variant příběhu nebylo málo, existují i takové, kde je Adam stvořen z čistého prachu, zatímco Lilith z nečisté sedliny).

Na rozdíl od pokorné, přijímající a něžné Evy (stvořené z Adamova žebra), která na scénu přichází až poté, co Lilith odmítne být poslušnou a poddajnou manželkou, se původní Adamova družka odmítá podřídit vůli svého muže. Nechápe mimo jiné, proč by měla při milování ležet pod ním, a argumentuje, že jsou oba stvořeni ze stejného prachu, takže jsou si rovni.

Lilith nakonec sezdá, že Adam ji nikdy nebude vnímat jako rovnocennou partnerku, a tak raději volí útěk do pustin Rudého moře, kde se stane nevěstou démonů a plodí jejich potomky.

Adam se jí s pomocí archandělů Michaela, Gabriela a Nataela pokusí přimět k rozumu, a tedy i k návratu. Varují ji, že pokud se nevrátí, denně zemře sto jejích démonických dětí. Lilith se však rozhodne zůstat ve vyhnanství a zapřísahá se, že se za své děti pomstí. Začne tedy vraždit novorozence a svádět muže ve snech, kde se jim zjevuje v podobě mladé přitažlivé ženy, aby z nich posléze vysála život a přivedla je o rozum.

Nakonec se prý Lilith stává ženou Lucifera (či Samaela), jednoho ze tří padlých temných andělů, který jí přislíbí, že si ji nebude chtít podrobit.

Aby se kruh legend a vyprávění uzavřel, je to právě Lilith, o níž se někdy tvrdí, že Adamově druhé ženě, poddajné Evě, nabídne ono pověstné jablko ze stromu poznání. Možná coby akt pomsty. Anebo spíše jako gesto, které má Evě pomoci prozřít a pomoci ji dosáhnout svrchovanosti? Interpretace tohoto příběhu se může lišit v závislosti na tom, zda přijmete obraz Lilith, který nám zachovali muži, obávající se ženské síly a nezávislosti, nebo zda se přikloníte k dnešnímu vnímání Lilith, které ji posunulo do role ikony feminismu.

Pokud cítíme Lilith jako zpodobnění divokého a nezkrotného elementu ženské povahy, může pro nás být onou potřebnou jiskrou, která zažehne plamen naší touhy po svobodě, aniž by nám zamlčovala, že každá volba má svá rizika a že za nekompromisní odhodlání žít život podle našich pravidel můžeme zaplatit určitou cenu – třeba v podobě zkorumpované pověsti a poškozeného veřejného mínění (tak, jak se to stalo samotné Lilith).

S Lilith lze pracovat za účelem (znovu) probuzení své sexuality, vášně pro život a schopnosti vzít si zpět svou sílu v okamžiku, kdy se cítíme utlačovaní či jsme se octli v pozici oběti. Kdykoliv budeme chtít odevzdat svou moc někomu nebo něčemu zvenčí, Lilith nás donutí se hrdě narovnat a opět se stát těmi, kdo jsou zodpovědní sami za sebe a za to, jak žijí svůj život.

Je také výbornou průvodkyní při stínové práci a při hojení sexuálních zranění a traumat. Využít její pomoci můžeme i v rámci sexuální magie.

Při práci s ní je nejvhodnější čas noci a temnoty – půlnoc a také hodina mezi třetí a čtvrtou ranní, ideálně za temného měsíce nebo naopak při úplňku.

Coby obětiny lze použít krev (i menstruační), růže, granátová jablka, pelyněk nebo šafrán. Jejími barvami jsou černá a temné odstíny červené a rudé. Ze zvířat je Lilith nejblíže had, ale bývá spojována i se sovami coby ptáky noci.

Pokud se s Lilith rozhodnete pracovat, nezapomeňte brát v úvahu její nepoddajnou a svobodomyslnou povahu a berte rovněž v potaz, že je více pravděpodobné, že ona osloví vás, uzná-li to za vhodné, než že by se vám podařilo ji k čemukoliv přimět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

OsikaOsika

Osika obecná, známá také jako topol osika (Populus tremula, angl. Poplar), je považována za “strom lidí”.A ačkoli nepatří mezi rostliny běžně využívané v magii a folklóru, jistou pozornost si určitě

EchinaceaEchinacea

ECHINACEA (Echinacea purpurea, ang. Echinacea) odvozuje svůj název od řeckého “echinos” což znamená pichlavý nebo ostnatý, což je odkazem na semenný lusk. Lusky se semeny jako takové mohou být použity