Rusalky

Rusalky jsou prastaré bytosti spojené s vodou a vodními toky. Přestože se v lidovém folklóru popisovaly jako duchové utonulých dívek (často těch, co spáchaly sebevraždu), jejich původ je mnohem starší.

Tvorové, pro něž slovanská mytologie našla označení Rusalky, patří mezi původní duchy přírody. Přestože v mýtech a pohádkách vystupují jako nebezpečné svůdkyně, které lákají muže k vodním hrátkám, aby je navěky stáhly pod hladinu, ve skutečnosti jsou (stejně jako ostatní entity spojené se samotnou přírodou) nebezpečné pouze tehdy, chováme-li se k nim bez respektu nebo zapomeneme-li při setkání s nimi na dobré mravy.

V chladných měsících přebývají Rusalky v řekách a jezerech, ale s nástupem jara se vynořují, aby si hrály na břehu, tančily a zpívaly. Svými magickými hřebeny si češou dlouhé vlasy, okouzleně sledují svůj obraz na vodní hladině, nebo si spolu hrají ve vlnách. Nejvíce aktivní bývají v létě, zejména za úplňku.
Pověsti praví, že najdete-li na břehu řeky Rusalčin hřeben, dá vám dar jasnozřivosti a schopnost léčení.
Říká se také, že její vlasy nesmí nikdy uschnout, jinak Rusalka zahyne. Rusalky se proto zdržují ve vodě nebo blízko vodních ploch. Chodí ale i na souš, kde mohou žehnat polím a zavlažovat je. Pokud jsou však nespokojené s obětinami nebo je nějak urazíte, mohou vyvolat nepříznivé počasí nebo jinak poškodit úrodu.

Pokud chcete Rusalku odpudit, noste při sobě pelyněk. Přilákat ji můžete, když u sebe budete mít petržel. Když se s Rusalkou setkáte, může se vás zeptat: „Pelyněk, nebo petržel?“

Ukážete-li pelyněk, Rusalka zmizí, pokud však Rusalce nabídnete petržel, uděláte jí radost. Rusalky mají také rády mátu, takže můžete hodit pár snítek této bylinky do vody.
Máta, libeček a petržel, pěstované na vaší zahrádce, pak přivábí nejen ty Rusalky, které mají dobré úmysly, ale uklidní i ty, co jsou zlomyslné.

Jako se všemi duchy přírody, i s Rusalkami se vyplatí budovat dobré sousedské vztahy.
Můžeme jim upéct žitný chléb a položit ho na okno ještě horký, aby se mohly nasytit jeho vůní.
Potěšit je můžeme i tak, že vyčistíme břehy potoků či řek, nebo jim na místech, kde žijí, necháme drobné obětiny. Mohou to být mince, chléb či kousky jemného plátna, ze kterých si rusalky tkají oděvy (byť se často zjevují zcela nahé). Rusalkám se také dávaly stužky a pentle, které se věšely buď na větve stromů u vodních ploch, nebo na studně.

Tradičně byly Rusalky uctívány během letnic a také v čase letního slunovratu. Až tedy budete příště sbírat svatojánské býlí, můžete rovnou sebrat i květy, z nichž uvijete věneček. Ten pak můžete věnovat Rusalkám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související