Bastet

„V dávných dobách byly kočky uctívány jako božstva. Kočky na to nikdy nezapomněly.“

Bastet (také známá jako Bast) je významnou bohyní pocházející ze starověkého Egypta. Centrem jejího kultu bylo město Búbastis v Dolním Egyptě. Oslavy na počest Bastet, které se zde konaly, popisuje ještě řecký spisovatel a cestovatel Hérodotos z 5.století př.n.l. jako jedny z nejvelkolepějších egyptských svátků.

Tohoto festivalu plného tance, zpěvu a popíjení piva se každoročně účastnilo až půl milionu věřících.
Okolo Búbastidy byla rovněž nalezena četná pohřebiště posvátných koček. Ta se ale nacházela i na dalších lokalitách, například v Sakkáře, kde se nacházel chrámový komplex Búbasteion.

Bastet byla nazývána Matkou všech koček a lidé k ní vzhlíželi původně coby k bohyni války a později i plodnosti, mateřství, ochrany a léčení.

Díky své kočičí povaze byla ztělesněním svůdné a rafinované ženskosti. Za její laskavostí se skrýval
nevyzpytatelný temperament, který ji mohl změnit v obávané stvoření. Bohyně, která byla běžně považována za ochránkyni lidstva, byla v takovém případě ztotožňována s jiným božstvem – bojechtivou lví bohyní Sachmet.

Někdy byly tyto dvě bohyně zaměňovány, jindy tvořily sesterskou dvojici, kde Bastet reprezentovala nežnou a mateřskou polaritu, zatímco Sachmet divokost a touhu po moci.
Bastet-Sachmet tak můžeme vnímat jako obraz mnohotvárnosti ženské podstaty, která je zároveň svůdná i nebezpečná, ochranitelská i ničivá.

Propojení obou kočkovitých šelem bylo tak silné, že na některých zobrazeních je lze jen těžko rozlišit. Postavy obou bohyň natolik splývaly, že je společně najdeme i v mýtu o božském zrození panovníka. Podle něj Sachmet faraona počala, zplodila a byla jeho ochránkyní. Bastet ho zase kojila, což ji vyneslo přídomek “královo srdce”.

Přestože byla Bastet původně spojována se sluncem, postupně jí bylo připisována moc nad měsícem. I proto si později Řekové Bastet ztotožnili s měsíční bohyní Artemis.

Bastet je zobrazována jako žena se lví nebo kočičí hlavou, případně ve svém zvířecím aspektu jako kočka.
Často drží v ruce hudební nástroj sistrum a na krku mívá náhrdelník menit. Ve svém mateřském aspektu bývá někdy zobrazována s koťaty.

Egyptské pověry říkají, že pár, který zakládá rodinu, by si měl pořídit sošku Bastet s takovým počtem koťat, kolik chtějí mít dětí.

Ve své démonické podobě se Bastet objevuje v souvislosti s magickými prostředky v lékařství. Její poslové měli, podobně jako je tomu u bohyně Sachmet, roznášet mor a další choroby, a tak byla tato bohyně vzývána jako ochranitelka proti nim.

V současné době mnoho moderních pohanů znovu objevuje vztah k této nádherné a senzuální kočičí bohyni.

Pomoci nám může všude tam, kde potřebujeme podporu naší plodnosti. Obrací se proto na ni ženy, které mají potíže s početím potomka, stejně tak jako těhotné ženy, které žádají ochranu u porodu.

Bastet je spojená nejen s plozením potomků, ale i se sexualitou jako takovou. Může být tou, která nám pomůže najít radostný a uvolněný vztah k naší vlastní sexualitě a jejím projevům.

K navázání vztahu s Bastet je, stejně jako u ostatních božstev, nejlepším prvním krokem zjistit si o ní co nejvíce informací, nastudovat si mytologii a takříkajíc ji co nejlépe poznat.

Můžeme také jako starověcí Egypťané používat amulety s podobou kočky k přivolání prosperity a bohatství, stejně jako k ochraně před zlými vlivy.

Pro Bastet lze vyrobit i oltář, nebo jí alespoň vyčlenit místo na oltáři či jiném místě, které používáme pro naši praxi. Nejen v Egyptě můžete koupit krásné sošky, typicky zachycující Bastet v kočičí podobě. Ty výborně poslouží jako základ pro výzdobu místa, kam Bastet přinesete obětiny.

Vhodnými obětinami mohou být sladké pokrmy, ale určitě Bastet potěšíte i podporou kočičího útulku nebo tím, že nějaké čtyřnohé vrnící společnici poskytnete nový domov.

Uctít Bastet můžete rovněž hudbou, tancem a použitím parfému a obecně vším, čím zkrášlíte své tělo, abyste se v něm cítili přitažlivě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

JadeitJadeit

Jadeit je minerálem harmonie, čistoty a klidu. V čínské kultuře symbolizoval moudrost, spravedlnost, lásku, odvahu i skromnost. Na dálném východě byl ceněn více než zlato a díky tomu, že se

SamhainSamhain

V základech většiny soudobých oslav, které probíhají na evropské a severoamerické půdě, je keltský svátek Samhainn či Samhuinn, který dal název svátku Samhain v moderním Kole roku. Tento starý keltský