Hel

Hel je bohyní smrti a strážkyní podsvětí. Její jméno znamená “Skryté” a odkazuje na souvislost s podsvětím a mrtvými, pohřbenými pod zemí.

Je nejstarším potomkem boha Lokiho a obryně Angrbody. Když se bohové rozhodovali, co udělají s tímto podivným stvořením, byla jí svěřena říše nejhlouběji pod kořeny Stromu Světa. Zde vládně říši Helheim, kde se stará o ty, kteří zemřeli stářím či nemocí nebo nebyli vybráni do Valhally či Fólkvangu.

Přestože je Helina říše podsvětím spojeným s germánskou mytologií, ti, kdo toto místo navštívili prostřednictvím svých vizí, jsou názoru, že zde taktéž můžeme vejít do kontaktu s nepohanskými mrtvými.
Snorri Sturluson (islandský básník, historik a politik ze 13.století, který literárně zpracoval severské ságy a legendy) píše, že je Hel napůl černé a napůl tělové barvy a že vypadá “spíše ponuře a zachmuřeně”. Někdy je znázorňována s jednou polovinou těla hnijící, či odhalenou na kost, zatímco druhá polovina vypadá jako krásná žena.

Hel je neúprosná a nelze s ní vyjednávat, tak jako nelze vyjednávat se smrtí. To však neznamená, že je zlá nebo podlá. Je schopná neosobní lásky, zůstává však objektivní a nezaujatá. Pokud bude mít pocit, že potřebujete pomoc, pomůže vám. Pokud však usoudí, že by tak zasáhla do vašeho osudu, neudělá nic, i kdybyste ji prosili sebevíc. Nepomůže nikomu, pokud by se tak postavila proti přirozenému řádu.
Ani zoufalá bohyně Frigg nezískala její pomoc, když se její syn Baldr dostal do Heliny říše.

Milovaný bůh Baldr, byl přičiněním Lokiho lsti zabit svým slepým bratrem Hödrem. Bohové poslali k Hel coby vyslance Ódinova syna Hermóda v naději, že Baldra získají zpět. Hermód úpěnlivě prosil Hel a vyprávěl jí, jak je každá živá bytost zarmoucená ztrátou nádherného a zbožňovaného Baldra. Ale Hel se nechtěla vzdát toho, co bylo její. Řekla tedy Hermódovi, že souhlasí s propuštěním Baldra, pouze pokud všechno živé i neživé bude pro Baldra truchlit. Díky intervenci bohů bylo Heliny podmínky téměř dosaženo. Všechno Baldra oplakávalo. Loki, přestrojený za obryni, však odmítl uronit poslední slzu, která byla k propuštění Baldra zapotřebí. A tak zůstal Baldr v chladném držení bohyně smrti, odkud se dostane až s příchodem Ragnaröku.

Hel však není jen nelítostná a absolutně spravedlivá. Je schopna i velkého soucitu a také dává klid a odpočinek v nesnázích tohoto světa. V její říši může člověk najít a získat přístup k nashromážděné moudrosti věků a nalézt odpovědi na mnoho otázek.

Pokud Hel požádáte o radu, je jisté, že díky jejímu vhledu bude tato rada navržena s ohledem na to, aby v dlouhodobém horizontu přinesla užitek, přestože může vyžadovat mnoho krátkodobých bolestí a obětí.
Obětiny pro Hel jsou temné a hořké, například černý chléb, hořká čokoláda nebo velmi suché víno. Jejími barvami jsou černá a bílá. Někteří pohané ji uctívají v období Samhainu, neboť jde o dobu, kdy je mnoho předků voláno do tohoto světa a brány mezi světy jsou otevřeny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

Karta BláznaKarta Blázna

Blázen je kartou nových začátků, příležitostí a potenciálu. Číslem, které náleží k této kartě, je nula. Blázen tedy může stát na začátku Velké Arkány, ale i na jejím konci. Nebo,

AmazonitAmazonit

Amazonit je oblíbeným minerálem nejen pro svůj krásný nazelenalý lesk, ale zejména pro úžasnou filtrační schopnost. Dokáže blokovat nejen nežádoucí myšlenky a pocity, ale zejména různé druhy elektromagnetického záření. Otevírá