Karta Císaře

Císař představuje základní princip autority. Je mocným vládcem, sedícím na trůnu, jehož opěrky ve tvaru beraní hlavy připomínají jeho spojení se znamením Berana a jeho ohnivou, dobyvatelskou energií. Tuto sílu vidíme vyjádřenou i barvě nachu a červeně Císařova oděvu. Rudá představuje nejen vůli, ale také sexuální energii, která je v případě Císaře aktivní a jangová. Vytváří tak přesný protiklad a zároveň ideální spojení s Císařovnou a její přijímající a pečující ženskostí.

Můžeme si všimnout, že pod červeným rouchem se skrývá brnění, které Císaře chrání před každým nebezpečím. Zajišťuje, aby k němu neproniklo nic, co by mu mohlo ublížit. Tvrdost a chlad materiálu, z něhož je vyrobeno, však představují riziko, které přichází, když se příliš obrníme před možnou zranitelností. Ve snaze vyhnout se zranění obětujeme svou citlivost a staneme se příliš strohými a racionálními. V touze po objektivním vidění světa přestaneme vnímat, co se zdá subjektivní. Tak dlouho ignorujeme vlastní city, až se staneme bezcitnými.

To se samozřejmě může stát i Císaři. Ve své slabé nebo stínové podobě může být tolik zaměřený na to, aby ochránil, co sám reprezentuje, že se promění v chladnokrevného tyrana, který pro udržení struktury, již nastolil, obětuje veškeré city (a někdy i svoje poddané). V této podobě je Císař archetypem, který v mnoha lidech vzbuzuje negativní pocity. Je vládní strukturou, souborem (bezduchých) pravidel a zákonů, rigidním řádem, či náboženstvím, které odmítá jakoukoliv restrukturalizaci. Ve své nejtemnější podobě je policejním státem, vládou egoistického tyrana nebo vězením, kam přijdou ti, kdo bojují za svobodu.
Vnímat Císaře pouze jako diktátora by ale bylo chybou. Ve své temné podobě sice může představovat vše, co si spojujeme s toxickou maskulinitou, tedy lpění na zažitých patriarchálních pravidlech, machismus, pohrdání city a právy bezbranných. Existuje však také zdravá a inspirující podoba Císaře, kterou je zralý a moudrý vůdce. Člověk, který sice musí dělat těžká rozhodnutí, u nichž je dopředu jasné, že nebudou vyhovovat všem, ale pouze většině, nicméně jeho motivace nepramení z lačnosti po moci. Je spíše navigátorem než panovačným králem. Je tím, kdo umí lidi povzbudit a využít jejich schopností, aby s jejich pomocí pracoval pro blaho celku. Jeho skutečnou motivací je soucit a touha, aby se lidé v jeho říši měli dobře.

To ovšem neznamená, že nevládne pevnou rukou. Císař dobře ví, jak důležité je postavit pevné základy, které na kartě můžeme vidět v podobě hory na pozadí.
V kabale je spojen s písmenem Hé. To znamená zrak nebo okno. Císař nám ukazuje svůj pohled na svět. Je oknem, které rámuje náš výhled. Je rámcem, který přináší strukturu, ale do jisté míry i omezení. Je souborem nutných pravidel, ale je také pobídkou, abychom si dokázali vytvořit pravidla vlastní. Tak jako Císař můžeme být vládci svého vlastního světa. Stačí, abychom si osvojili jeho odvahu a odhodlání uspět tam, kde je místo pouze pro ty, kteří se nebojí stát v čele.

Význam karty:
• pravidla, zákon, pořádek
• struktura
• disciplína
• rozhodování a rozhodnutí (i nepopulární)
• solidní základ
• vůdcovství
• otcovská figura
Obrácená karta
• despotismus
• tyranie
• toxická maskulinita, patriarchát, machismus
Ve vztazích:
• stabilita, struktura, závazek
• dominantní partner
• uzavírat se před city, snažit se nebýt zranitelný
V práci:
• vůdcovské kvality
• úspěch je na obzoru
• jděte za tím, co chcete
Zdraví:
• imunita
• síla
• krk, ramena
Rada
• vybuduj si stabilní základy
• následuj svoje vlastní pravidla
• jdi svou vlastní cestou
Astrologické korespondence
• znamení Berana, planeta Mars
Dáme si v diskusi nějaké nápady ohledně Císaře? Ať už v jeho zdravé, nebo temné poloze?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

Karta VěžKarta Věž

Tam, kde nám Smrt ukázala, že změna může být náročná, Věž přichází dokázat, že změna umí být nejen těžká, ale umí se projevit i ve své brutální a nemilosrdné podobě.