Karta Dvojka Holí

DVOJKA HOLÍ
(Seriál o Malé Arkáně)

Na kartě vidíme muže, jak stojí na hradbách svého zámku a drží malý globus. Dá se říci, že má doslova svět ve svých rukách. Potenciál, který se před ním otevírá, je nesmírný a nemá žádné hranice. Ohnivá energie holí je připravena expandovat až za horizont.

Avšak, muž se zatím drží za ochranným valem hradeb. Ještě se neodvážil vykročit ze své komfortní zóny, aby posunul nápad přeměnil v akci. Stále ještě zůstává ve fázi plánování a je otázkou, zda bude ochoten přijmout riziko nebo sám sebe uvězní v situaci, která mu už možná nevyhovuje, ale je pro něj známá a představuje určité bezpečí.

Pokud zůstane stát, místo pánem svého života se stane pouze pasivním pozorovatelem, který si odmítá pustit věci příliš k tělu, aby se ho nepříjemně nedotkly. Než aby život žil a naplno prožíval, stane se zajatcem neutrálního postoje, který mu zabrání pohnout se z navyklé pozice. Tato neochota se angažovat a doslova obejmout svět pak vede k letargii, ztrátě zájmu a rezignovanosti.

Podstata Dvojky holí ale není poraženecká. Naopak. Dvojka holí je především kartou plánování a příprav. K jejímu pochopení nám pomůže podívat se na sekvenci karet Eso holí, Dvojka holí a Trojka holí. Vidíme nápad a jiskru inspirace na Esu, přípravu a hledání, kudy a jak tuto energii manifestovat, na Dvojce a konečnou fázi akce na Trojce holí.

Dvě hole v sobě mají něco z posvátného soustředění, které známe z karty Vůz. Je potřeba shromáždit všechny své zdroje, usměrnit nakumulovanou energii a formovat ji do podoby, která může vytrysknout navenek.

Dvojka holí ve výkladu naznačuje, že zvažujete své dlouhodobé cíle a jste připraveni naplánovat, co musíte udělat, abyste jich dosáhli. Už jste ušli velký kus cesty a nyní se cítíte připraveni na změnu, kterou chcete realizovat s ohledem na vaši dlouhodobou budoucnost. Hledáte, jak rozšířit své obzory, jak se stát pány svého světa a jak ho řídit tak, aby v něm vše vzkvétalo.

Dvojky v tarotu často představují rozhodnutí nějakého druhu. V tomto případě je to volba mezi nečinností a akcí.

Chápeme, že svět nám může nabídnout něco většího nebo smysluplnějšího, ale zároveň si uvědomujeme, že musíme opustit to, co známe, abychom tuto příležitost využili. Nechat za sebou to, do čeho jsme již investovali mnoho energie, může být těžké. Ale muž na obrázku má volnou jen jednu ruku a může tedy držet jen jednu ze dvou holí. Ani my nemůžeme zůstat v pasti představy, že se nám podaří udržet to, co bylo, a zároveň mít to, co být může.

Připravte se tedy k akci. Promyslete si jednotlivé kroky a naplánujte si svou strategii. Ale neváhejte dlouho, ať nepropásnete šanci k naplnění svých snů.
Pamatujte, že hole nejsou karty rozumu, ale vášně. Poslechněte tedy svoje srdce a nechte ho, aby vás vedlo. Na praktické úrovni Dvojka holí často přináší změny spojené s domovem či prací, ale když se otevřete možnostem, může se zásadní změna ve vašem životě odehrát na jakékoliv úrovni. Přijměte ji a vykročte jí naproti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související