Karta kolo štěstěny

Dnešní kartou se v našem seriálu o Velké Arkáně dostáváme do poloviny. Číslo deset, které jí náleží, označuje dosažení nebo dokončení, konec jednoho cyklu a začátek dalšího. A o cyklech a jejich střídání bude v souvislosti s desátou kartou tarotu řeč ještě mnohokrát.

Kolo Štěstěny je kartou velmi bohatou na symboliku. Vzhledem do určité míry připomíná mandalu, v jejímž středu se nachází kolo obsahující poznání velkých mystérií.

Čtyři hebrejská písmena po obvodu kola symbolizují Božské jméno YHVH, tedy Jehova nebo Jahve.
Latinská písmena můžeme číst několika způsoby: v jednom směru tvoří slovo Tora, tedy prvních pět knih Mojžíšových, které představují zákon. Jejich přeskupením se nám objeví slovo Rota, čili latinský název pro kolo. Stejně tak ale v posloupnosti písmen můžeme vidět slovo Tarot.

Na vrcholu Kola Štěstěny sedí sfinga držící meč (meč reprezentuje element vzduchu, mysl a schopnost rozlišovat). Sfinga svým zvířecím původem může odkazovat na lidskou schopnost ovládnout naše vnitřní zvíře, připomíná nám ale i hádanku nebo tajemství, které je zapotřebí rozluštit k pochopení toho, jak funguje svět.

Kolo i sfinga také představují pojem času a jsou připomínkou, že všechno má svůj čas a také, že všechno jednou pomine.

Čtyři hůlky uprostřed kola jej rozdělují na osm dílů. Čtyřka i osmička jsou čísly struktury a fyzické tvořivosti. Čtyři alchymistické symboly uvnitř kola se vztahují ke čtyřem světovým stranám nebo čtyřem ročním obdobím.
V rozích karty se nacházejí čtyři stvoření představující čtyři elementy a také čtyři Evangelia Nového Zákona.

Jsou to lidskost – Vodnář (vzduch/ Matěj), orel – Štír (voda/ Jan), býk – Býk (země/ Lukáš) a lev – Lev (oheň/ Marek). Dohromady vytváří kombinaci hebrejských zákonů a křesťanské Lásky.
Kolem části kola se ovíjí had. Ten může stejně tak reprezentovat zlo jako i živoucí a vitální sílu či schopnost transformovat se, přerodit a doslova se svléknout z kůže.

Na druhé straně kola vidíme lidskou postavu s šakalí hlavou. Je jím hermanubis, tedy Hermés a Anubis, průvodce lidské duše.

Kolo Štěstěny je archetypem neustálé změny. Nic v životě není stálé a jedinou jistotou je, že se vše neustále proměňuje v nekonečném cyklu vzniku a zániku, zrození, umírání a znovuzrození.

Pokud příliš lpíme na pocitu bezpečí a hledáme útočiště ve stabilitě a rutině, může pro nás tato karta představovat nepříjemné probuzení z našeho pohodlí. Přináší nepředvídatelné okolnosti, které nás zasáhnou zvenčí a které, jak se nám aspoň zdá, nemáme možnost nijak ovlivnit.

Kolo Štěstí je ale spojené s hebrejským písmenem Kuf. To zastupuje ruku zaťatou v pěst, dokončení akce, uzavření. A také uzavření cyklu tím, že něco uchopíme či dokonce pochopíme. A právě pochopíme-li zákony univerza, můžeme se z pasivních obětí, které se zuby nehty snaží udržet na neustále se otáčejícím kole, stát těmi, kteří využijí změny, aby sami řídili svůj takzvaný osud.

Kolo Štěstěny je sice někdy nazýváno Kolem Osudu, ale ve svém pravém významu má daleko k determinismu nebo dokonce fatalismu. Je vyjádřením pravdy, že nic se neděje náhodou. Vše, co prožíváme, je následkem našich předchozích činů, slov a myšlenek. A v každém okamžiku zaséváme semínka naší budoucnosti. Každým svým rozhodnutím tkáme tapiserii našeho života.

Je jen na nás, zda převezmeme zodpovědnost za to, jak vypadají podmínky, v nichž žijeme. Nebo zda se budeme cítit bezmocně lapeni kolem osudu, které nás v jednu chvíli vyzdvihne na vrchol, aby nás vzápětí přetočilo nohama vzhůru.

Je také jen na nás, jak se ke změnám kolem nás postavíme. Stejná událost se může stát prohrou nebo výzvou, která přinese do našeho života nespočet nových příležitostí.
S čím větší ochotou přijmeme cyklický proud změn, tím je pravděpodobnější, že se povezeme na vlně změn, místo toho, abychom se jimi nechali stáhnout ke dnu.

Kolo Štěstěny nám připomíná, že nic netrvá věčně. To platí jak v dobrém, protože nám dává naději, že každá špatná chvíle jednou dojde svého konce, tak i v tom méně příznivém, neboť je neustálým mementem, že nic z toho, co jsme neshromáždili, čeho si ceníme a v čem spatřujeme hodnotu, tu s námi nebude natrvalo.

Využívejme proto neustále proměnlivou povahu univerza moudře, s ohledem na to, čeho skutečně chceme dosáhnout.

Význam karty:
• náhlá změna „osudu“
• zásadní obrat
• jednou jsi dole, jednou nahoře
• pomíjivost, nestálost
• příležitost, změna k lepšímu, štěstí
Obrácená karta:
• změna k horšímu
• jsme pasivně ovládáni změnami zvenčí
• nejsme schopni přizpůsobit se měnícímu se světu okolo nás
• nepřízeň „osudu“
• odpor ke změnám, neochota něco (nebo sebe) změnit
Ve vztazích:
• obrat ve stávající situaci
• změny, které jsou nevyhnutelné
• cyklické proměny vztahu
• máme příležitost začít nový cyklus, novou fázi (znovuzrození ve vztahu)
V práci:
• nenech se ovládnout rutinou, hledej změnu
• využij příležitosti, která se objevila
• přijmi změnu a užij si ji
Zdraví:
• kolísavé zdraví
• krátká nemoc, která se po uzdravení vrací
• dědičné choroby
Rada
• stůj pevně ve svém středu, abys mohl s klidem čelit cyklu změn kolem sebe
• využij změny ve svůj prospěch
• buď si vědom pomíjivosti všech věcí
• buď tím, kdo vytváří svůj osud
• pokud rozumíme zákonu univerza, můžeme ho ovládnout ve svůj prospěch
• soustřeď se na to, co aktuálně můžeš změnit, ne na to, co (zatím) změnit nelze
Astrologické korespondence:
• Jupiter

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související