Karta Mága

Mág nese ve Velké Arkáně číslo jedna. Oproti Bláznovi, který je označen nulou, je pohybem od „ničeho“ k „něčemu“.

V určitém slova smyslu Mág stejně jako Blázen představuje potenciál. Ale Bláznův potenciál, jakkoliv je plný nekonečných možností, se dosud neprojevil. Mág přichází, aby dal těmto možnostem pevný tvar.
Tam, kde se Blázen s bezmeznou důvěrou chystá ke skoku, Mág soustřeďuje svou vůli a vytyčuje jasný cíl. Kde se Blázen neptá, potřebuje Mág přesně vědět nejen, kam kráčí, ale znát i důvody této cesty. A hledá ty nejvhodnější prostředky, aby dosáhl, oč usiluje.

Blázen drží v ruce semínko, ale je to Mág, kdo ho vkládá do připravené půdy a nechává ho vzklíčit.
Jak chápat symboliku Mága v Rider Waite Tarotu?

Na kartě vidíme mladého muže oděného do červeného roucha. Červená barva zde představuje přítomnost osobní tvořivé síly. Bílá tóga je pak symbolem čistého úmyslu, který stojí za Mágovým konáním. Opasek ve tvaru hada zakusujícího se do svého vlastního ocasu je znakem nekonečna a spojení s Duchem.

Ležatá osmička nad Mágovou hlavou zosobňuje nekonečný potenciál, jež máme k dispozici.
Ruka, v níž Mág drží oboustrannou hůlku, ukazuje k nebesům, zatímco druhá paže směřuje k zemi. Mág tím demonstruje svou schopnost přenést síly nebes do materiální roviny. Toto gesto je zosobněním myšlenky „jak nahoře, tak dole“. Ostatně, přesvědčení, že mikrokosmos je obrazem makrokosmu a že to, co je uvnitř, ovlivňuje, co se děje ve realitě kolem nás, je základem toho, čemu říkáme „magie“.

Zatímco ruka směřující k nebesům usměrňuje energii, kterou Mág využívá, skutečnou práci, nebo chcete-li manifestaci záměru, provádí ruka, která je obrácená k zemi. Ta materializuje myšlenku, ideu a přání do reálné podoby. Mág nám tedy ukazuje samotnou povahu manifestace – zformovat přání je nutný začátek, bez aktivního převedení myšlenky v čin se však žádné „kouzlo“ nestane.

K tomu, aby Mág převedl ideu v hmotu, má před sebou na pracovním stole potřebné pomůcky. Vidíme, že má k dispozici všechny čtyři elementy, zde zastoupené symboly Malé Arkány. Má tedy všechny zdroje, které potřebujeme, když převádíme touhu v realitu: fyzické (pentakl), mentální (meč), emoční (pohár) i spirituální (hůl).

Mág všechny tyto předměty (zdroje) přenesl do své pracovny, kde je používá v souladu se svým záměrem.
Kolem něj vyrašil kruh z lilií a růží, které vyjadřují jeho rozvoj a rozkvět jeho vědomí.
Kabala připisuje Mágovi hebrejské písmeno Beth. To doslova znamená dům nebo chrám a odkazuje na Mágovu schopnost tvořit a budovat, tedy usměrňovat Ducha a převést ho v Hmotu.

Mág představuje naši schopnost vědomě zformulovat záměr, jasně si vytyčit cíl a získat všechny potřebné prostředky k jeho uskutečnění. Ukazuje nám, jak nesmírnou moc máme, pokud umíme správně stanovit svůj záměr a využít veškeré své zdroje k tomu, abychom jej realizovali.
Otázkou, kterou bychom si vždy měli klást je, zda jsme to my, kdo využívá moc, nebo zda moc využívá nás.

Každý čin přináší své přirozené důsledky a je tedy třeba vždy poctivě přezkoumat motivaci, s jakou svou vůli uplatňujeme. Jinak se může projevit stínová stránka Mága, která v mírnější formě přichází jako neschopnost manifestovat záměr, tak jak bychom si přáli, či nedůvěra ve vlastní potenciál.
Ve své nejdestruktivnější formě se ale objevuje jako lačnost po osobním prospěchu a posedlost mocí, kdy jsme ochotni použít vše, včetně intrik, lží a manipulace, abychom dosáhli, po čem toužíme.

Význam karty:

 • tvůrčí síla
 • záměr
 • cílevědomé jednání
 • aktivní utváření života
 • využití potenciálu
 • vůle
  Obrácená karta:
 • manipulace
 • zneužití schopností ve svůj prospěch, na úkor ostatních
 • osobní zisk je jedinou motivací
 • neschopnost naplnit svůj potenciál
 • podvody, intriky
  Ve vztazích:
 • přitažlivost, fascinace
 • aktivní přístup k řešení problémů
 • manipulace partnera, používání strategie, abychom získali, co chceme
  V práci:
 • iniciativa v usilování o svůj cíl
 • cílevědomý záměr
 • využití svých schopností
 • organizační schopnosti
 • nápaditost, tvořivé myšlení
  Zdraví:
 • vitalita, životní síla
 • poruchy řeči
 • nervozita
  Rada:
 • stanov jasně svůj záměr
 • máš moc uskutečnit vše, po čem toužíš
 • převeď myšlenku v akci
 • měj důvěru ve svou vnitřní tvořivost
  Astrologické korespondence:
 • Merkur (duševní činnost, komunikace), Slunce (sluneční záře)
 • element vzduchu
  A jaký je váš pohled na Mága? Jaké jsou vaše zkušenosti? Podělte se v komentářích 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

Karta VeleknězeKarta Velekněze

Velekněz je kartou, která nás v Rider Waitu často svádí při interpretaci významu na scestí díky použité křesťanské symbolice. Místo, abychom se ponořili do hlubších významů karty, sklouzneme po povrchu