Karta Trojka Holí

TROJKA HOLÍ
(Seriál o Malé Arkáně)

Karta zobrazuje důstojného muže v rudé a zelené róbě pozorujícího své odplouvající lodě, které se vydaly na obchodní cestu. Tři hole jsou pevně zasazeny v zemi a jsou pro muže zdrojem síly a inspirace vycházející z jeho vlastního uvědomění, že dosáhl cílů, po nichž toužil. Muž je oddaný svým plánům. Už opustil jistotu a pohodlí svého známku (ze Dvojky holí) a vydal se do otevřeného prostoru. Je připraven chopit se přicházejících příležitostí a využít je.

Zatímco Dvě hole byly kartou pečlivého plánování, Trojka znamená, že plány jsou nyní zralé k realizaci. Díky naší připravenosti se objevují možnosti, jak expandovat a růst. Všechno jde podle očekávání, protože jsme si díky dostatečnému času na přípravu vytvořili solidní základ, na němž stojíme.
Tři hole jsou do jisté míry verzí Mága, zasazeného do Malé Arkány. I ony nám ukazují, jak mocná je magie naší manifestace.

Ale tato karta nemluví jen o začátcích a správném načasování k akci. Trojka často označuje nějaký zásadní bod obratu. Pythagoras trojku považoval za první opravdové číslo, protože může stvořit první formu – trojúhelník. A tak trojka holí na jednu stranu přináší zlatem zalité odpoledne, kdy se s uspokojením můžeme zahledět na projekt, který jsme uvedli do pohybu, ale zároveň nás aktivuje k tomu, abychom se nespokojili s dosaženým, ale hledali nové způsoby, výzvy a možnosti, jak naše sny a touhy posunout ještě o kousek dál, za nové horizonty.

Trojka holí přináší akci. Ukazuje, že vítr je příznivý a lodě jsou připraveny vyplout. Uspokojení, které cítíme díky naplnění svých plánů, generuje další příležitosti. Síla, kterou jsme nabyli, a optimismus, který pramení z úspěchu, nám pomůžou překonat jakékoliv překážky na cestě.
Stačí jen stanovit jasný záměr a vydat se na cestu – a to někdy i doslova, protože tato karta může mluvit také o cestování, zvláště do zámoří.

Trojka holí přináší nespočet šancí, jež můžeme využít. Je čas myslet ve velkém a mít odvahu je realizovat.
V opačném případě nám karta může ukázat svou odvrácenou stranu v podobě promarněných příležitostí, obav opustit komfortní zónu, nečekaných zpoždění a překážek na cestě k uskuteční našich plánů anebo naopak neurvalosti a sobeckosti při snaze je realizovat za každou cenu.
Její vysoká polarita je však velmi pozitivní a je spojená nejen s dosažením úspěchu, ale také s pocitem sebehodnoty pramenící z vědomí našich schopností a síly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

KletbaKletba

NENÍ KLETBA JAKO KLETBA U každého druhého dotazu zjišťuji, že slovo “kletba” je natolik rozšířeno, že lidé nabyli pocitu, že cokoli horšího v jejich životech znamená, že jsou prokleti a

Olej předkůOlej předků

Ačkoli všeobecně oblíbený Samhain již pominul, neznamená to, že je konec s rituály pro uctění předků či mrtvých všeobecně. Toto období trvá samozřejmě po celý rok, pouze na podzim a