Karta Milenci

Ústředním motivem na kartě Zamilovaných (Milenců) je nahá dvojice. Žena a muž zde reprezentují dualitu, která odděluje, ale zároveň nás inspiruje ke hledání spojení. Je naší přirozeností být přitahován tím, co představuje naši obrácenou polaritu. Toužíme po tom, co sami postrádáme nebo co potřebujeme poznat a rozvinout, a nacházíme to skrze druhou bytost.

Spojení, které díky tomu prožíváme, na kartě představuje sňatek, požehnaný archandělem Rafaelem, který obdarovává vztah muže a ženy božským vyzařováním. Anděl zároveň představuje naše vyšší já, se kterým jsme, nebo alespoň můžeme být, v posvátném svazku.

Za ženou stojí Strom poznání. Jabloň, kolem jejíhož kmene se obtáčí had, odkazuje na biblický příběh o Adamovi a Evě. Had je však zde nejen varováním před zneužitím naší touhy, ale je také symbolem moudrosti, lásky a životní síly, která stejně jako hadí energie Kundaliní stoupá po páteři (kmeni stromu) do výšin. Hora, kterou vidíme za dvojicí, podporuje tuto myšlenku vzrůstající energie – něčeho, co se vztyčí v okamžiku vzrušení a touhy. Naše touha po spojení nás tedy má moc doslova oživit a přiblížit nás k vyššímu prožitku.

Strom, vedle něhož stojí muž, hoří dvanácti plameny, představujícími dvanáct znamení Zvěrokruhu, tedy dvanáct principů, díky nimž se uskutečňuje lidská evoluce. Pochopení těchto zákonitostí je muži otevřeno až ve chvíli, kdy překoná racionální potřebu oddělení a propojí se s ženskou silou, tedy se stane celistvým.
Ačkoliv se naše pozornost soustředí zejména na dvojici muže a ženy, ve skutečnosti se na kartě odehrává spojení tří sil, které můžeme vnímat jako tři úrovně lidské mysli. Racionální vědomí – muž obrací pohled k emocionálnímu a intuitivnímu nevědomí – ženě, která vzhlíží směrem k vyššímu vědomí – andělovi. Běžná, každodenní část naší mysli nedokáže navázat spojení s božským vědomím přímo. A proto se musí ponořit do hlubin nevědomí, aby teprve díky cestě dolů mohla být vynesena vzhůru směrem k pochopení Vyššího.
Karta Zamilovaných tedy na určité úrovni hovoří o spojení nás samých. O propojení všech našich částí, které z nás vytváří skutečný a funkční celek.

Přesto, že se tu neustále opakuje symbolika spojení, propojení a vztahů, ve výkladu se karta Zamilovaných interpretuje jako volba, rozhodnutí, či dilema. Co má ale rozhodování společného s láskou a tím, jak prožíváme vztahy?

Ve skutečnosti velmi mnoho. Jakkoliv můžeme lásku vnímat jako romantický proud pocitů, které se generují samy od sebe a neustále nás zásobují novým a novým vzrušením, skutečný, hluboký a intimní vztah může fungovat jen tam, kde jsme ochotni se každý den znovu rozhodnout, že toho druhého budeme milovat. Láska je vědomá volba, kterou musíme učinit každý den, kdy se do jisté míry zříkáme svobody a starého způsobu života, abychom mohli přijmout celistvost a přítomnost druhé osoby se vším, co k ní patří, včetně jeho chyb a slabých stránek.

Stejné je to s hledáním celistvosti v nás samých. Teprve když si zvolíme cestu akceptace a integrace našeho Stínu, dostává se nám příležitosti spojit se i s naším Světlem, s božským vědomím.
Pokud si však volíme lásku, stáváme se zranitelnými. Stejně jako pár na kartě jsme nazí a odhalení. Z pohledu kabaly se s kartou Zamilovaných pojí písmeno Zajin, které znamená meč. Je to právě jasná mysl (meč je v tarotu spojen s myslí a elementem vzduchu) a schopnost rozlišit to podstatné, co nás oseká až na samotnou syrovou nahotu. Avšak pouze v naprosté nahotě se můžeme přiblížit skutečnému spojení. Ať už s druhým člověkem nebo se sebou samými.

Význam karty:
• láska, milenecká dvojice
• rozhodnutí, dilema
• setkání, spojení, vztah
• zkouška
• institucionální vztahy
Obrácená karta
• nespolehlivost, zklamání v lásce, nevěra
• neschopnost se rozhodnout nebo špatné rozhodnutí
• konflikt, rozpor, disharmonie
Ve vztazích:
• zamilovanost, láska
• svatba, závazek
• nový vztah nebo nový vědomý přístup ke stávajícímu vztahu
V práci:
• pracovní rozhodnutí, čelit nějakému dilematu
• smysluplné vztahy a spojení
Zdraví:
• životní styl
• bušení srdce
• párové orgány – plíce, ledviny, vaječníky, varlata
Rada
• rozhoduj se moudře
• učiň rozhodnutí založené na lásce a soucitu
• hledej cestu, jak propojit svoje části (dualitu) do jednoho celku
Astrologické korespondence
• znamení Blíženců
Těším se v komentářích na vaše postřehy ke kartě Zamilovaných.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související