Tiamat

Babylónský epos o stvoření světa Enúma eliš nám přináší příběh o bohyni Tiamat.

Vypráví, že na počátku nebylo nic než dva principy bytí: Apsú, duch sladkých vod, a Tiamat, duch slaného moře a chaosu, vtělený do podoby dračice s hadím tělem, rohy a dlouhým ocasem.

Z její mocného lůna vzešla nová generace bohů. Ti rychle rostli a začali budovat vesmír, tedy realitu.
Jejich činnost rušila sladký spánek zapomnění Tiamat a Apsúa. Tiamat se snažila činnost nových bohů ignorovat, ale Apsúa jejich hluk zraňoval, a tak se na Tiamat obrátil s nápadem, že co stvořila, může také snadno zničit. Matka Tiamat se cítila zaskočená a jeho návrh odmítla.

Bohové se však o jejich rozhovoru dozvěděli a v hněvu zabili Apsúa, milence bohyně. Tehdy Tiamat vybuchla zuřivostí a se svým prvorozeným synem Kinguem zaútočila na bohy. Běsnící Tiamat zplodila jedenáct nestvůr: zmiji, žraloka, muže-štíra, démona bouří, velkého lva, draka, šíleného psa a čtyři bezejmenné, aby je použila ve válce proti bohům.

HrdinMarduk však nakonec zvítězil tělo Tiamat na rozdělil dvě části, z nichž vznikly dvě klenby (země a nebesa). Z původního chaosu byl stvořen světový řád.

Tiamat coby prapůvodní nicota představuje počáteční chaos, vodu a temnotu. Je naším původním, nižším já, které zatím neprocitlo k vědomí. Je také – podobně jako matčina děloha, kde rovněž rosteme v temnotě a ponořeni do vody – kreativitou samotného stvoření. Z jejího těla se zrodil celý nový svět.
V babylónském náboženství neměla Tiamat samostatný kult, její příběh byl ale připomínán vždy na Nový rok, kdy díky hrám ožila její mytologická bitvu s Mardukem.

Tiamatina monstra byla někdy vzývána v různých zaklínadlech a jejich figurky byly užívány při ochranné magii v Novoasyrské říši.

Přestože Tiamat nepatří mezi známé bohyně a nikdy nebyla uctívána v chrámech nebo na posvátných místech, můžeme s ní pracovat jako s archetypem gestačního stavu, kdy ponořeni v hlubokých vodách našeho spánku (tedy nevědomí) teprve hledáme jasné obrysy toho, co bude stvořeno a co spatří světlo světa.

Kreativita se rodí v nekonečných vodách chaosu, ale navenek se projeví skrze řád.
Tiamat pro nás může být inspirací, že řád a chaos jsou dvěma stranami jedné mince. Chaos je třeba zkrotit a ovládnout, protože jinak by nás pohltil jako vody oceánu, které nemají pevné hranice a limity. Tato základní bitva mezi řádem a chaosem, tedy mezi Tiamat a jejími monstry a novými bohy vedenými Mardukem, se pravidelně každý rok opakuje (byť jen za pomocí hry) a tedy řád je neustále vyzýván chaosem a je tak zkoušena jeho pevnost.

I my můžeme pracovat s chaosem uvnitř nás, nesmíme mu však dovolit, abychom se v něm potopili příliš hluboko. Snadno bychom mohli ztratit v ponětí o tom, co je pevné, a „rozpustit“ se v nekonečných proudech nevědomí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

MorríganMorrígan

Morrígan je irská bohyně spojovaná zejména s rozdmýcháváním bitvy, ale také s osudem a světem mrtvých. Patří k Túatha Dé Danann, lidu bohyně Danu, poslední rase, která obývala Irsko před

Karta MěsícKarta Měsíc

Se symbolikou Měsíce jsme se ve Velké Arkáně už několikrát setkali. Jenže zatímco například na kartě Velekněžky nebo Vozu nám ukazuje moc a sílu našeho podvědomí, na samotné kartě Měsíce

NarcisNarcis

Ačkoli je NARCIS jarní rostlinou, nějak se mi dostal do seznamu až nyní. To ale vůbec nevadí, studium rostlin je nekonečná práce, tak pojďme na to. Rod narcisů ( Narcissus,