Karta spravedlnost

Na kartě Spravedlnost poznáváme symboly, se kterými jsme se seznámili u předchozích karet Velké Arkány. Jsou tu roucho, koruna, trůn, čtverec, meč a v neposlední řadě také dva sloupy, jež jsme poprvé zaznamenali u Velekněžky.

I tady odkazují na dualitu, místo jejich propojení však Spravedlnost hledá bod, ve kterém bude mezi těmito dvěma silami nastavena rovnováha.

Váhy, které drží postava na kartě v jedné ruce, jsou nejen symbolem práva a vyváženosti, ale odkazují i na spojení s astrologickým znamením Vah. Váhy, podřízené planetě Venuši, jsou spojeny s krásou, láskou a harmonií. To se na první pohled může zdát v rozporu s obsahem karty, která zdánlivě zastupuje chladnou logiku, racionalitu a objektivitu. Venuše ve Vahách však usiluje o poctivost a jasné poznání. Coby vzdušné znamení Váhy zastupují komunikaci a také element vzduchu.

Ten je zde vyjádřen mečem, který Spravedlnost drží vztyčený směrem vzhůru, v postoji podobném Mágovi. Meč zde ale není prostředkem manifestace, je nástrojem, který nám umožní odseknout vše, co v našem životě už nemá místo a brání nám v dosažení chtěného výsledku.

Spravedlnost v určitém smyslu vypovídá o tom, co si pod ní představíme jako první. Tedy o právu. Ať už tom vyšším, nebo čemukoliv, co se týká lidského právního systému. Je tou, jež vyžaduje naplnění zákona.
Tím nás upomíná na zákon, který nelze nijak obejít nebo se mu vyhnout. A to je zákon příčiny a následku. V dobrém či zlém jsme neustále konfrontováni s následky svých předchozích činů. A díky tomu se za ně učíme přebírat zodpovědnost.

S činem či akcí je spojené i písmeno Lamed, doslova přeložené jako volské bodlo, tedy něco, co popohání zvíře zapřažené v pluhu do pohybu. Představíme-li si zákon příčiny a následku jako neustálý řetězec akce a reakce, můžeme vidět, že Milenci a Kolo Štěstěny nám ukázaly, že každá volba a každý čin má svoje důsledky. Spravedlnost je pak vyjádřením cesty od této akce k reakci, od příčiny k následku. A nabádá nás, abychom si dobře promysleli každý krok, abychom se na něj podívali ze všech stran, než uvedeme soukolí osudu do pohybu. Protože následky svých činů poneseme jen my sami.

Jak už bylo zmíněno, tradičně karta Spravedlnosti často reprezentuje koncept objektivity. Na první pohled mezi objektivním posouzením faktů, právem a spravedlností, jež dojde k naplnění, existuje jednoznačné pojítko. Ale tady se velmi snadno může projevit stínová polarita tohoto archetypu. Někdy ve snaze vidět věci vyváženě opomeneme přihlédnout k (polehčujícím) okolnostem, které se rigidnímu vnímání zákona vymykají. A jindy ve snaze vždy vidět obě strany mince sklouzneme k „objektivnímu“ uvažování, kdy pro samou snahu být ke všem fér přehlédneme, že je někdo v neprávu.

Skutečná spravedlnost nemusí být stoprocentně objektivní, musí však usilovat o to, aby byla v souladu s pravdou a pravdivostí.
Tohoto pohledu dosáhneme nejlépe, když zklidníme mysl natolik, aby se divoce nezmítala ve víru každodenních událostí. Aleister Crowley tuto katu pojmenoval Vyrovnání a zachytil na ní ženu balancující na špičkách. Vyrovnanost a rovnováha je cestou, jak spočinout ve svém středu, v bodě, z nějž budeme schopni vytvářet takovou akci, jejíž následky nám přinesou co největší prospěch.

Význam karty:
• spravedlnost, právo
• pravda
• odpovědnost
• rovnováha, nezaujatost, objektivita
• zákon příčiny a následku
Obrácená karta:
• nespravedlnost
• nečestnost
• bezpráví
• černobílé vidění světa
• zaujatost
Ve vztazích:
• sklízet, co jsme zaseli
• rovnocennost, rovnoprávnost
• důraz na férovost ve vztahu
• logika na úkor citů
V práci:
• právní záležitosti
• legislativa
Zdraví:
• ledviny
• vylučovací systém
• detoxikace
Rada
• dej si čas na zvážení následků, než se pustíš do akce
• přijmi zodpovědnost za své činy a jejich následky
• ber v potaz více pohledů na věc
• medituj, hledej svůj střed
• rozhoduj se z pozice klidu mysli
Astrologické korespondence:
• Váhy

https://fb.watch/d22oTawlMv/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související