Krev v magii nekromancii

Předpokládá se, že jedním z nejúčinnějších způsobů, jak něco posílit magií, je použití krve. Krev nás udržuje naživu a má naši životní sílu a DNA našich předků, je jako duchovní vizitka mezi námi, našimi předky a bohy.

Nese síly mága a čarodějnice. Všechno, co jsme, a vše, v co doufáme, že toho dosáhneme, máme v krvi.

Krev nese složky, které léčí naše rány a přivádějí nás zpět od nemoci ke zdraví. Dát něčemu krev znamená dát tomu život.

V nekromancii je krev mocným nástrojem na přivolání duchů mrtvých. Oběti jídla, vína a vody pomáhají mrtvým manifestovat se na fyzické úrovni, ale krev jim dá životní sílu, kterou potřebují, aby se skutečně projevili ve fyzickém světě a způsobili změnu v duchovní sféře.

V mnoha kulturách krev bohů stvořila život na Zemi a je to tatáž krev, která může vzkřísit duchy mrtvých, dokonce i dočasně. V řecko-římské praxi nekromancie se krev nalévala do díry vykopané do země, která se stala branou do Hádu. Krev dávala mrtvému životní sílu a nekromant byl schopen požádat ducha mrtvých o radu a moudrost podsvětí.

Seveřané zmocnili runy krví, aby je magicky nabili. Když bylo hotovo, runy byly živé silou, připravené plnit magickou funkci.

Přísahy byly podepisovány krví, aby byl člověk k přísaze navždy magicky připoután.

Ve středověku bylo použití krve považováno za praktiku „černé magie“ kvůli myšlence, že krev byla používána ke krmení démonů a smlouva čarodějnice s ďáblem byla podepsána krví.

Ve Vúdú a některých afrických domorodých náboženstvích se někdy používá krev ze zvířat, jako jsou kozy, kuřata nebo jiná malá zvířata, aby se projevila oddanost a energie určitým bohům.

Šamani a novopohané mohou dát kapku nebo dvě své vlastní krve duchu stromu nebo rostliny jako platbu za sklizeň.

Osobně se domníváme, že pokud člověk praktikující magické úkony rozumí a důvěřuje sám sobě a své magické praxi a přebírá plnou zodpovědnost za prováděnou magii, pak “si může dělat co chce a uzná za vhodné v daný okamžik”. Krvavá magie je starodávná magická praxe a je velmi mocná. Ve své osobní praxi věříme, že kdykoliv je v magii použita krev, váže vás to ke kouzlu nebo rituálu silným a mocným způsobem.

To může být požehnání nebo taky prokletí.

Někteří pohané používají svou krev, aby se připoutali k zemím předků. Pot a krev jejich předků obdělávaly půdu, sklízely jídlo a stavěly přístřeší, takže magicky chtěli svázat svou magii se zemí, aby posílili své vazby k ní a pomohli duchům místa prosperovat.

Může se stát prokletím, pokud se rozhodnete svázat kouzla lásky svou krví. Toto spojení je velmi silné a je svůdné pro posedlého milence nebo milenku, ale pokud se milostný vztah stane toxickým nebo by měl skončit z různých důvodů, pak je ukončení kouzla velmi obtížné.

V našem podzimním kurzu si ukážeme, jak se jednoduše napojit na krev a DNA našich předků a uvědomit si jejich podstatu. Těšíte se?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

KopřivaKopřiva

V dnešním pokračování seriálu o pryskyřicích se zaměříme na kopaivu, gugul, karayu a sandarak.Kopaiva (Copaifera) První zmínka o kopaivě se datuje do roku 1535. Ale trvalo dalších cca 113 let,