Jak pomocí Lenormandu najít jednoduchou odpověď

Miluje mě, má o mě zájem.
Zlepší se můj zdravotní stav?
Přidají mi v práci peníze?
Uspěji v testu?

Kladete si tyto nebo podobné otázky a výklady karet vám nedává smysl? Možná je to právě Lenormand, který vám pomůže tyto odpovědi nalézt. A nejen tyto, ale i odpovědi na jiné otázky, které jsou pro vás důležité a se kterými se obracíte na kartářku anebo přímo na karty samotné.

Výklady karet mají široké využití. Kartomancie nám může poskytnou pestrou paletu odpovědí, od prostého konstatování suchého faktu, až k mnohovrstevnatým analýzám problému a pomoci s hledáním jeho řešení.

Ne vždy však při výkladech potřebujeme sestoupit do neprobádaných hlubin našeho nevědomí, abychom odsud vylovili skryté poklady (nebo naopak pohlédli do očí svým démonům a konfrontovali své stíny). V běžném životě často potřebujeme prostě jen vědět, jak se věci mají. Zjistit, zda osoba, na kterou si myslíme, opětuje naše city, dozvědět se, zda nás v práci povýší, nebo se ujistit, že zvládneme pohovor nebo zkoušku ve škole.

Mnoho karetních systémů, které jsou úžasně využitelné na analýzu příčiny současné situace, se ukazují jako příliš obrazné, když dojde na potřebu extrahovat z jejich výkladu jasné ano, či ne.

Tam, kde nás orákula či tarotové karty mohou vybavit moudrou radou, ale při žádosti o jednoznačnou odpověď jejich metafory přinesou spíše zmatky než jasnost v situaci, dostává Lenormand svou šanci naplno zazářit. Jeho praktická, srozumitelná a přímočará povaha je přesně to, co potřebujeme, když se snažíme dopátrat příslovečného jádra pudla, bez zbytečného nánosu květomluvy a jinotajnosti.

Velkou výhodou Lenormand systému je, že karty rozděluje na pozitivní, negativní a neutrální. Pokud si správě osvojíme klíčová slova, získáme díky prostému výkladu na tři karty nejen jasné, stručné a výstižné sdělení, ale i možnost zařadit jejich odpověď na škálu od jasného ano k definitivnímu ne.

Různé zdroje samozřejmě interpretují významy Lenormand karet různě. Zejména v divokých vodách internetu můžete narazit na texty, které vycházejí spíše z fantazie tvůrců než z čehokoliv, co by se opíralo o alespoň základní znalosti systému. Můžeme se tak snadno dozvědět, že Had je kartou zastupující moudrou ženu, Rakev je něco jako transformace, nebo že Liška znamená vaši práci a kariéru. Ti, kteří také informace šíří, často argumentují faktem, že vycházejí z určité „školy Lenormandu“, která tyto karty takto vykládá.

Každému, co jeho jest, ale takto bychom s klidným svědomím mohli tvrdit, že Země je placatá a putuje vesmírem na zádech obrovské želvy a obhajovat se tím, že vycházíme z učení pratchettovské školy.

Je zcela na vašem uvážení, jak budete se svými Lenormand kartami pracovat, a nikdo na světě vám nemůže zakázat používat například kartu Jetel coby symbol pistáciové zmrzliny, ale pokud se ve svých výpadech chcete opírat o fakta a nikoliv dojmy, vychází jako mnohem výhodnější strategie osvojit si významy karet v jejich původním, tradičním znění.

Právě ve Hře Naděje, která je předchůdcem Lenormandu, a stejně tak v jeho raných vydáních, krásně vynikne, jak jsou některé karty popisovány jako nositelky štěstěny, přízně a hojnosti, zatímco jiné jsou spojeny s negativními událostmi.

Karta rakev

Například karta Rakev, o které tu byla zmínka, je popisována takto:

Rakev přináší zkázu. Velmi blízko k osobě vždy znamená vážnou nemoc, smrt a úplnou ztrátu jmění.

Nemusíme oplývat žádnou velkou genialitou, aby nám bylo na první pohled jasné, že Rakev bude kartou jednoznačně negativní.

Karta kytice

Obdobně, pokud máme kartu Kytice, u které instrukce praví, že vše vychází podle našich tužeb, je zjevné, že se díváme na kartu pozitivní.

Pokud si tedy sestavíme seznam všech šestatřiceti karet Lenormandu s ohledem na to, které z nich můžeme vnímat jako jednoznačně pozitivní, negativní, či takové, které jsou někde na dané škále mezi jedním nebo dvěma extrémy, máme po ruce snadnou a účelnou pomůcku, jak z karetních výkladů dostat odpověď pohybující se na ose mezi rozhodně ano až k rozhodně ne.

To, do kterého daného šuplíku zařadíte konkrétní kartu, se může lišit nejen podle vašeho chápání a interpretace původních instrukcí, ale i dle vašich zkušeností. Zejména karty, které se pohybují někde v šedých zónách neutrality, mohou mít různé odstíny.

Pro zjednodušení si ale do začátku můžete vystačit s tímto seznamem, který si časem upravíte dle sebe.

Pozitivní

Jetel, Kytice, Medvěd, Hvězdy, Srdce, Slunce, Měsíc, Klíč, Ryby, Kotva

Pozitivní/neutrální

Jezdec, Loď, Dům, Dítě, Čáp, Pes, Zahrada, Prsten, Lilie

Neutrální

Věž, Dopis, Dáma, Pán

Neutrální/negativní

Strom, Ptáci, Cesty, Kniha

Negativní

Mraky, Had, Rakev, Kosa, Rákoska, Liška, Hora, Myši, Kříž

Nyní už se můžete pustit do samotného výkladu. Poté, co zamícháte karty obvyklým způsobem, tak jak jste zvyklí, a zeptáte se na otázku, na kterou lze odpovědět ano/ne (tedy takovou, které v češtině říkáme otázka zjišťovací), vyložíte tři karty. Z počtu pozitivních, negativních a neutrálních karet pak určíte finální odpověď.

Zkusme se na to podívat na příkladech.

Miluje mě, má o mě zájem? Karty: Srdce, Slunce, Kotva

Interpretace: Vyšly nám tři jednoznačně pozitivní karty. Tedy rozhodně má zájem, a co víc, z karet, které se sešly v naší trojici, se ukazuje, že k nám nejen že chová city (Srce) a vnímá nás velmi pozitivně (Slunce), ale jeho zájem není přechodný, rád by se s námi usadil (Kotva).

Přidají mi v práci peníze? Karty: Myši, Kříž, Mraky

Interpretace: Rozhodně ne. Tři jednoznačně negativní karty bohužel ukazují, že s navýšením platu rozhodně nemůžeme počítat. Myši navíc naznačují, že utrpíme nějakou ztrátu, která nás bude bolet (Kříž) a přinese problémy (Mraky).

Zlepší se můj zdravotní stav? Karty: Jezdec, Cesty, Kniha

Interpretace: Spíše ne. Máme tady jednu více méně pozitivní kartu a dvě karty, které spadají spíše pod negativní spektrum. Abychom mohli brát odpověď jako pozitivní, chtělo by to více příznivých karet.

Jezdec sice může naznačovat nějaký pokrok nebo něco nového, což je mírný důvod k optimismu, ale Cesty ukazují, že nás čeká nějaké rozhodnutí a že jeho výsledek je zatím nejasný (Kniha). Zřejmě bude potřeba ještě nějaké vyšetření a volba další terapie.

Uspěji v testu? Karty: Měsíc, Hvězdy, Kosa.

Interpretace: Máme tu dvě jednoznačně pozitivní karty. Dokonce obě hovoří o úspěchu, uznání a štěstí. Radost nám ale kazí karta Kosa, která je nejen kartou negativní, ale ještě přináší riziko, nehodu či nepříznivý zvrat událostí. Jelikož ale nyní karty nečteme jako výklad budoucnosti v lineární ose (tedy vývoj situace od první po třetí kartu), ale stavíme na pomyslné misky vah pozitivní a negativní vlivy, můžeme odpověď chápat jako spíše ano a přidat si k ní jedno „ale“ nebo takový červený vykřičník, který nás varuje, abychom si dali pozor na zbrklost a nerozvážnost, která by naše úsilí mohla zhatit.

Z příkladů vidíte, že „vypočítat“ pravděpodobnost v odpovědi není otázka jen čisté matematiky, ale i celkového kontextu otázky a situace tazatele. A nemůžeme ani zcela ignorovat významy karet. Přestože se nejedná o klasický výklad, konkrétní karty se v něm neobjevily náhodou, a tak je moudré nechat je také promluvit k výslednému vyznění odpovědi.

Když pracujeme s touto metodou, je také dobré mít na paměti, že události ve vašem životě přicházejí s nějakou danou pravděpodobností. Něco se vám prostě děje obvykle a je samo o sobě dost pravděpodobné, že to nastane, jiné jevy a situace jsou výjimečné a jsou i takové, které můžeme považovat za mimořádné.

Například pracujete v zaměstnání, kde je vaším úkolem vyřizovat e-maily, takže ve všední den, pokud jste v práci, je na 99% pravděpodobné, že dostanete e-mail. To zbylé jedno procento obsahuje případy, kdy třeba vypadne internet nebo se místo běžné denní rutiny třeba koná firemní vánoční večírek.

Takže pokud se karet zeptáte, zda vám v daný pracovní den přijde e-mail, a objeví se vám odpověď, kterou byste mohli interpretovat jako „spíše ano“, vzhledem k tomu, že je to běžná událost, není třeba dožadovat se nějakého zásadního ujištění a chtít tři pozitivní karty.

Pokud byste se však ve stejné chvíli ptali, zda ve svém zaměstnání potkáte ledního medvěda, nebude to chtít nic menšího než tři jednoznačně pozitivní karty, abyste si mohli odpověď přeložit jako „je to možné“. A i tak je třeba brát tuto odpověď s rezervou.

Jak sami vidíte, samotné použití Lenormand karet při hledání odpovědi ano/ ne, je velmi snadné, ale interpretace odpovědí jako vždy do značné míry závisí na vašich zkušenostech.

Pokud si tedy chcete na tuto metodu moci spolehnout, nezbude než trénovat a zkoušet, dokud nezískáte potřebnou jistotu.

Naštěstí nám běžný každodenní život nabízí nespočet příležitostí, kdy můžeme zkoušet s kartami pracovat, takže můžete začít zkoušet a hrát si s kartami na „tréninkových situacích“, než se pustíte do výkladů naostro.

Tento článek byl původně psán pro účastníky kurzu Vykládejte Lenormand jako profesionál. Pokud vás zaujal, pokračujte dál na kurz anebo se podívejte na naší pozvánku.

Možná si ještě nejste jistí, zda vás kurz zajímá. Nevadí, zaregistrujte si náš emailový newsletter, získejte slevu na kurz a dostávejte novinky přímo do vaší emailové schránky.

Kdo vás provází na Estara.cz

Gaurí – Tiumen

K magii a výkladům karet jsem se dostala po více jak dvaceti letech praktikování tantrického buddhismu. Styl mé praxe se tak sice diametrálně proměnil a obohatil o nové dimenze, motivace však zůstává stále stejná. Magii vnímám jako práci s myslí. Jako praxi zaměřenou na poznávání a hledání moudrosti… Více o Gaurí

Lena – Cottage Witch Apothecary

Svůj život i praxi stavím na základních přírodních principech více jak dvacet let. Od dětství jsem byla jemně vedena k tomu, že všechno v přírodě má svůj řád a neměnné místo. Právě moudrost bylin a znalost přírodního léčení je tradicí, která se v mé rodině předává z generace na generaci… Více o Lence

Poskytování služeb se řídí těmito obchodními podmínkami. Práce s osobními údaji, které nám poskytnete, jsou vždy v souladu podmínkami na ochranu osobních údajů (GDPR)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

IðunnIðunn

Iðunn je bohyně věčného mládí. Její jméno znamená Ta, která omlazuje. Je zobrazována jako panenská (ve smyslu nevinnosti, nikoliv nezkušenosti) bohyně, oděná do zlatých barev a ozdobená květy, která se

VojtěškaVojtěška

MAGICKÉ BYLINY: VOJTĚŠKA (Medicago sativa, angl. Alfalfa) Vojtěška je běžně rostoucí luštěnina, kterou většina z nás zná jako královnu všech pícnin. Primárně je považována za krmivo pro hospodářská zvířata. Tato

PolejPolej

POLEJ obecná (Mentha pulegium, angl. Pennyroyal) je známá spíše pod názvem máta polej.I když má s mátou jako takovou mnoho společného, najdeme i několik rozdílů. Ve starověku se polej využívala