Šamanské cestování

Šamanské cestování je technika, která je v současné době využívána mnoha praktikujícími. Samotné její používání z vás šamana rozhodně neudělá (už jen proto, že skutečná funkce šamana v tradiční komunitě zdaleka přesahuje jen schopnost cestovat mezi světy), ale to neznamená, že vám nemůže být prospěšná.
Jak píše Sandra Ingerman ve své knize „Šamanské cestování, průvodce pro začátečníky“: Technika šamanského cestování nám pomáhá odstranit závoje mezi viditelným a neviditelným světem a získat přístup k informacím a energiím, jež nám mohou pomoct probudit se a navrátit nám naši celistvost.

Schopnost vyslat své vědomí do jiných světů pro nás tedy může být cestou k nalezení odpovědí na naše otázky, formou sebeléčení, hledáním spojení se svou duší a také způsobem komunikace s duchy, předky, entitami či božstvy.

V souladu s šamanským učením jsou cesty podnikány do tří světů; Horního, Prostředního a Dolního.
Dolní svět bývá také někdy označovaný názvem „podsvětí“ a jeho krajina má často podobu divoké přírody. Sestupujeme do něj obvykle nějakou dírou v zemi, tunelem nebo jeskyní, šplháme dolů po kořenech nebo sestupujeme po schodech či žebříku.

V Dolním světě se setkáváme s předky, s dušemi zemřelých, ale i s našimi duchovními průvodci.

Prostřední svět je nehmotným obrazem našeho běžného světa. Můžeme ho využít také na hledání ztracených předmětů nebo navázání komunikace s duchy a entitami přebývajícími v našem světě. Zkušení praktikanti v tomto světě mohou provádět i léčení na dálku.

Horní svět je místem, které ti, kdo ho navštíví, často vnímají jako éterický, naplněný jasným světlem a barvami. Přístup do něj obvykle volíme z nějakého známého místa v naší realitě, z něhož vyšplháme nebo vzneseme se vzhůru, přes bariéru mraků nebo jinou podobnou hranici mezi světy. V Horním světě, který je stejně jako oba dva další světy spíše dimenzí nekonečného počtu světů spadající do „jedné úrovně“, se můžeme setkávat s našimi duchovními průvodci v podobě bohů, bohyní a podobně mocných bytostí.
Bez ohledu na to, který ze tří světů (nebo jejich úrovní) se chystáme navštívit, je vhodné před každou šamanskou cestou stanovit jasný záměr našeho putování, jinak riskujeme, že se cesta stane zmateným blouděním bez konkrétního výsledku. Při našich prvních cestách se jako záměr doporučuje najít našeho duchovního průvodce, nejčastěji ve formě silového zvířete, které nás pak při dalších cestách bude doprovázet a chránit.

Pro naši šamanskou cestu si musíme vytvořit vhodné podmínky. Je třeba, aby nás nerušily žádné podněty zvnějšku, takže ideální je být doma sám, s vypnutým zvoněním na mobilu a možná i domovním zvonkem. Šamani cestovali se zavázanýma nebo zakrytýma očima, a i my bychom měli volit buď tmu, přítmí nebo nějaký šátek přes oči, který nás vizuálně izoluje od okolního prostředí.
Před samotnou cestou je vhodné provést také očistu, a to jak svého vlastního těla, tak místa, kde budeme sezení podnikat.

Cestovat můžeme vleže nebo vsedě, důležité ale je, abychom byli bdělí, takže pokud nás poloha vleže svádí ke spánku, raději sedíme. Před cestou se také můžeme rozhýbat, třeba si zatančit a trochu se prokrvit cvičením, zpěvem nebo řízeným dýcháním.

Doprovodem na cesty bývají perkusní nástroje. Zvuk chřestidla, bubínku či šamanského bubnu vaší mysli pomůžou přejít do transu potřebného k cestování. Nemáte-li vhodný rytmický nástroj doma, nebo pokud vás nutnost soustředit se na bubnování ruší, na YouTube lze najít nespočet nahrávek, které můžete použít, ať už se sluchátky nebo bez nich. Experimentujte a hledejte způsob, který vám bude nejvíce příjemný (a zároveň nejméně nepříjemný pro vaše sousedy).

Tradičně k cestování dopomáhaly i speciální substance, ale používání drog, zejména bez dozoru někoho, kdo má hluboké zkušenosti s jejich používáním, je zbytečné riziko, před kterým bych vás chtěla důrazně varovat.

Na cestování si vyhraďte dostatek času a pamatujte, že cokoliv se během vaší cesty děje, máte pod kontrolou. Světy a bytosti, s nimiž se potkáte, nemůžete nijak měnit, ty existují nezávisle na vaší vůli. Ale můžete kdykoliv odejít, změnit směr cesty nebo se vrátit do svého běžného vědomí.

V nahrávce čas návratu většinou poznáte z měnícího se rytmu bubnu. Na konci putování je vhodné poděkovat, rozloučit se a vrátit se stejnou cestou, kterou jste přišli.

Po návratu se doporučuje uzemnit se, abyste se snáze vrátili do reality. Můžete provést dechové cvičení, vhodné je ale i něco malého sníst a vypít (nikoliv alkohol).

Nezapomeňte si také ještě začerstva zaznamenat poznámky „z cest“, ať už psanou, kreslenou nebo jinou formou. Později se vám budu hodit, až se budete snažit informace, které jste na cestě získali, uplatnit ve svém životě.

Na závěr tohoto velmi stručného povídání k šamanskému cestování chceme uklidnit ty, kterým nyní tato technika připadá jako „raketová věda“. S trochou trpělivosti ho se ho dokáže naučit v podstatě každý, stejně jako se každý může naučit například meditovat. Možná zažijete úspěch už u prvního pokusu, možná bude třeba vytrvat týdny nebo měsíce, než se dostatečně uvolníte a překonáte skeptického kritika v hlavě. Konzistentní úsilí vás nakonec odmění výsledky.

Techniky, které vám pomohou začít s praxí šamanského a astrálního cestování, budeme probírat i v našem novém kurzu Čarodějný podzim. Kdy jindy než v období, kdy jsou závoje mezi světy tenké a prostupné, začít s cestami experimentovat? A tak, pokud jste připraveni na dobrodružství, jsme tu pro vás, abychom vám podali pomocnou ruku.

Nezapomeňte ale, že zaváděcí cena kurzu platí jen do konce tohoto týdne!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

JetelJetel

Nenápadná bylinka (rod Trifolium, angl. Clover) roste snad všude. U nás se vyskytuje nejhojněji jetel bílý a jetel červený. Je jednou z mála rostlin, které si zachovaly své tradice navzdory