Týr

Týr je který je znám také jako Tiw, či Ziu, byl Římany ztotožňován s Martem, nicméně jeho působnost je mnohem širší.

Je sice bohem války, ale také bohem spravedlnosti.
Jedním z příběhů, který ukazuje Týra v podobě vykonavatele spravedlnosti, je vyprávění o spoutání vlka Fenriho. Vlk byl jedním z dětí Lokiho a obryně Angrbody. Jistou dobu ho drželi v Ásgardu a Týr byl jediný, kdo měl dost odvahy, aby ho krmil a staral se o něj. Ale vlk rostl a žral a nabýval na síle, dokud nebylo jasné, že pokud nebude zkrocen, všechny zničí. Bohové se pokoušeli Fenriho spoutat, ten však lámal všechny okovy, které byli bohové schopni vytvořit. Pak dvergové ukuli pouta zvaná gleipnir, jejichž výrobě použili šest těžko dostupných ingrediencí: zvuk kočičího kroku, ženský vous, kořeny hory, šlachy medvěda, rybí dech a ptačí sliny. Když byla práce hotova, zavolali vlka, aby na něm pouta vyzkoušeli, slibujíce, že je bude moci snadno zlomit. Ale tentokrát Fenrir, obávající se lsti, požadoval záruku – a to, aby mu jeden z bohů strčil ruku do tlamy.

Jediný, kdo tomuto požadavku vyhověl, byl Týr. Když se ukázalo, že pouta nelze přetrhnout a že bohové na Fenriho ušili léčku, ukousl vlk Týovi ruku.

Týr tak díky své oběti vlastně učinil legálním to, co by jinak bylo pouhým podvodem.
A proč je bůh práva a spravedlnosti zároveň bohem války? Pro starověké germánské národy v tom nebyl žádný rozpor, neboť válka nebyla jen krvavou bitvou, byla také rozhodnutím, které bylo získáno mezi oběma bojujícími stranami a zajištěné přesnými právními pravidly. Týr, na rozdíl od Thóra, který je spojen s fyzickým aspektem boje a se silou, odkazuje spíše na právní rozhodnutí a otázky spravedlnosti boje.
Týr je patronem vojáků, kteří si jeho runu Tíwaz vyrývali do hlavic kopí či na jílce mečů. Sama runa svým tvarem silně připomíná kopí, je ale i šipkou, která nám ukazuje správný směr, který vyžaduje disciplínu, zralost, osobní zodpovědnost a silnou vůli.

Na Týa se obracíme v případě, že potřebujeme jeho pomoc s vítězstvím v právním či jiném sporu. S vědomím jeho postoje ke spravedlnosti a cti, bychom však o tuto pomoc měli žádat až tehdy, budeme-li si jisti, že jsme v právu a že nechceme získat nic na úkor druhého.
Týr nám také může pomoci získat sílu a odvahu v obtížných situacích či najít cestu ve složitých rozhodnutích, ovšem pouze za podmínky, že dokážeme být čestní a upřímní sami k sobě i k ostatním.

Autor obrázku: Jarda Sklenář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související