Karta síla

Pojďme se dnes v dalším díle našeho seriálu o Velké Arkáně podívat na kartu Síla.
Co Síla znamená pro vás?

Na obrázku vidíme ženu, jak pevně ale jemně svírá tlamu lva. Usmívá se, něžně ho hladí a hledí mu do očí. Lev, přemožen její láskou a silou jejího ducha, nachází potěšení v tom, že se jí může podrobit.

Jakkoliv se karta Síla často interpretuje jako naše schopnost zkrotit vášeň, je zjevné, že pokud se budeme snažit naše vnitřní zvíře pokořit silou, nemůžeme nikdy zvítězit. Žena, představující čistotu a moudrost ducha (jak napovídá její šat v bílé a šedé barvě) nepoužívá hrubé násilí. Ani by ji proti velké šelmě nebylo nic platné. Jejími zbraněmi jsou pochopení, soucit a nekonečná láska.

Symbol nekonečna vidíme i nad její hlavou. Se stejnou ležatou osmičkou jsme se potkali už na kartě Mága. Mág nám však ukazuje mužskou formu magie (nebo manifestace), která je zaměřená na správné používání a ovládání naší vědomé mysli.

Mladá žena na kartě Síly využívá jiný způsob, více femininní a jemnější. Ovládá a kontroluje síly svého podvědomí.

V kabale je tato karta spojena s písmenem Tet, které znamená had a odkazuje na kosmickou hadí sílu kundaliní.

V souvislosti s kartou Síly se často mluví o vnitřní síle, která překoná pudovou stránku lva, tedy naší vlastní animálnost a pudovost. Když se ale pozorně zahledíme na výjev na obrázku, vidíme, že si žena a lev hledí vzájemně do očí. Proces „krocení“ se najednou nejeví čistě jako projev ženiny vůle, ale jako společné úsilí ženy a lva. Skutečná síla se pak vyjeví v procesu integrace naší pudovosti, v jejím přijetí, kultivace a využití k našemu osobnímu růstu a rozvoji.

K lepšímu pochopení této myšlenky nám pomůže Alister Crowley, který na rozdíl od A. E. Waita ponechal této kartě pozici 11 (kam naopak Waite přesunul kartu Spravedlnost), avšak pozměnil její jméno na Chtíč, neboť věřil, že její význam v sobě obsahuje mnohem více než slovo síla dokáže obsáhnout. Chtíč je zde více než primitivní chtění nebo nekontrolovatelná touha, je samotnou vitální silou Vesmíru.

Je božskou extází a opojením, protože chtíč ukáže svůj tvůrčí potenciál jen tehdy, je-li dokonale chutnán, ochutnán a vypit. Teprve potom může být pochopen a použit k vlastnímu uvědomění.

Síly, které se skrývají uvnitř nás a kterým mnohdy plně nerozumíme, se někdy mohou zdát natolik děsivé, že se je snažíme potlačit hrubou silou, nebo je pošetile ignorujeme, v domnění, že samy zmizí. Hladové zvíře uvnitř nás samých se ale snadno vytrhne z okovů, jimiž jsme se ho pokusili zadržet mimo dosah vědomí. Odvržené nebo týrané naším odporem a nepřijetím, se pak změní v nebezpečnou šelmu, která nás samotné promění v divokou bestii.

A tak se projevuje i stínová stránka tohoto archetypu. Přichází jako neschopnost kontrolovat své vášně, jako zotročení pudovostí a také jako strach, který nám brání projít skrze temnotu ke světlu. Strach a touha jsou totiž dvěma stranami stejné mince.

Nevědomi si této skutečnosti, snažíme se ve stínu bojovat s našimi vnitřními démony, místo toho, abychom jim nabídli to, po čem touží, tedy porozumění a místo na světle.
Světlá strana Síly přináší schopnost pracovat s podvědomím a ovládat ho v náš prospěch, v souladu s našimi záměry. Je znamením, že dokážeme ovládat naši přirozenost a pudovost, díky tomu, že je vnímáme jako svou součást, nikoliv jako nepřítele.

Ve výkladu pak může naznačovat, že dokážeme projít těžkými časy s odvahou, aniž bychom se museli vzdát soucitu a laskavosti vůči sobě samým i světu kolem nás.

Význam karty:
• statečnost, odvaha, vnitřní síla
• moc, vášnivost
• krotit, ovládat
• chtíč ve své kreativní podobě
• fyzická síla, vytrvalost
Obrácená karta:
• despotismus
• být ovládán pudy
• brutalita, hrubost
• neschopnost čelit strachu (Stínu)
• problémy s naším fyzickým tělem
Ve vztazích:
• vášnivost, temperament
• sex, sexuální energie
• chtíč, animální přitažlivost
• někoho si podmanit, ovládnout (spíše láskou než silou)
V práci:
• soustředěně jdeme za svým cílem
• rozhodnutí dosáhnout úspěchu
• opuštění všední rutiny
Zdraví:
• plodnost
• srdce, srdeční problémy
• choroby oběhového systému
• pevné zdraví
Rada
• postav se svému strachu
• integruj svou pudovost a kultivuj ji ve svůj prospěch
• ovládni touhy, ale nikoliv násilím
Astrologické korespondence:
• Lev

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

OlšeOlše

Olše (Alnus glutinosa, anglicky Alder) se vyskytuje zejména u potoků a řek. Podle některých legend je olše spojena s havranem či sovou a její pokácení přináší smůlu. Pozor na olši