Karta trojka pentaklů

TROJKA PENTAKLŮ
(Seriál o Malé Arkáně)

Trojka pentaklů zobrazuje mladého kameníka, pracujícího na stavbě katedrály. Před ním stojí dva architekti držící v rukou plány stavby.

Stavba je jistě náročná a všichni jsou tedy odborníky ve svém oboru. Zdá se, že mladý kameník je nejméně zkušený z celé trojice, přesto mu oba architekti zaujatě naslouchají. Všichni zde totiž mají svou roli, každá z nich přispívá k dílu svými jedinečnými schopnostmi a dovednostmi.

Jak se zpívá ve známé písni: Ten umí to, a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. Jako by Jan Werich tuto skladbu napsal o Trojce pentaklů!

Kameník by nemohl postavit katedrálu bez architektů, ale jim by jejich plány a vize byly k ničemu, kdyby neměli někoho s šikovnýma rukama a znalostmi práce s potřebnými nástroji. Každý svým dílem přispívá ke stvoření něčeho většího, k něčemu, co je všechny přesahuje.

Tři pentakly hovoří o spolupráci, o zapojení se do společného úsilí a o přispění svou částí k celku. Náš podíl nemusí být velký nebo významný, ale bez něj by dílo nemohlo vzniknout. Každý kousek se počítá a má svůj význam.

Trojka pentaklů označuje počátek realizace plánů, které začaly fází myšlenky a nápadu v Esu a plánovacími kroky ve Dvojce pentaklů. Už víme, co chceme vytvořit, víme, jak to udělat, shromáždili jsme potřebné zdroje a nyní je čas pustit se do práce. Výsledek je ještě daleko a nemáme zdaleka jistotu, že ho dosáhneme. Ale učinili jsme první krok k jeho realizaci. Věci se daly do pohybu.

Tato karta je týmovým úsilím, uplatněním našich talentů, schopností a dovedností v kontextu společné práce.

Přináší nám také možnost osvojit si nové dovednosti nebo posunout stávající kvalifikaci na vyšší úroveň. Může se jednat o složenou zkoušku nebo završení určité fáze našeho vzdělávání či studia.
Představuje pokrok a průběžný vývoj, který sice neohromí svou rychlostí, ale při konzistentním úsilí nakonec pravděpodobně přinese výsledky.

Při pozorném zkoumání vyobrazení na Rider Waite Smith tarotu si můžeme všimnout, že jeden z architektů je očividně mnich nebo kněz. Může to být Velekněz z Velké Arkány. Druhý architekt pak může představovat Blázna. Dělníka při jeho práci navštívil Hlas (Blázen) a Vize (Velekněz). Bez jejich pomoci nemůže vzniknout žádné dílo.

Proto nás také odvrácená podoba této karty varuje před izolací od celku a snahou hrát jen na našem písečku. Nemůžeme být experti ve všech oblastech. Rozvíjejme se raději v tom, co nám skutečně jde, a hledejme cestu, jak se propojit se schopnostmi ostatních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

SasankaSasanka

Sasanka je známa také pod jmény koniklec, větrná květina, velikonoční květina, modrý penízek nebo třeba májový květ. Pochází z Evropy a západní Asie. Patří mezi oblíbenou bylinku s krásnými tmavě