Karta Vůz

Vůz představuje koncept, s nímž se můžeme setkat už v Bhagavadgítě: “Duše je cestující v kočáře hmotného těla a inteligence je vozataj. Mysl představuje otěže a smysly jsou koně.“

Místo koňů má vozataj na kartě Rider Waite tarotu k dispozici sfingy; černou a bílou. Protikladné síly, které jsme viděli už na kartě Velekněžky v podobě dvou sloupů, se zde spojily, aby pracovaly společně a dovedly nás k cíli.

Na první pohled se zdá, že mladý muž oděný do zářivého brnění v rukou drží otěže, jimiž své sfingy ovládá. Podíváme-li se však pozorně, všimneme si, že sfingy nemají žádné postroje a že vozataj v jedné ruce třímá Mágovu hůlku. Řídí tedy vůz (tělo) a sfingy (smysly) pouze silou své vůle.

Na hrudním plátu svého brnění nese znak čtverce. Ten představuje stabilitu, která je nezbytná, pokud chceme uplatnit svou vůli a uvést věci do pohybu. Vyvážená, čtvercová struktura ukazuje, že se správným výběrem a použitím fyzických, emocionálních, mentálních a duchovních sil dosáhneme toho, oč usilujeme, a vytvoříme stabilní základ pro další růst.

Půlměsíce na vozatajově ramenou naznačují, že je pod vlivem a ochranou Ducha. Na své suknici nese astrologické znaky, symboly poznání.

Na voze si pak můžeme povšimnout křídel, které odkazují na duchovní povahu mysli, a vřetena, které se zastavilo coby volání po poklidné odmlce v tvůrčím procesu. Vozataj chápe, že předtím, než se pustíme do akce, potřebujeme chvíli soustředění, abychom shromáždili všechny své schopnosti a dovednosti a abychom přesně zacílili svou pozornost na vytyčení cílů. Opouští proto město, které nechává za zády, snad proto, že odvrhl materiální svět, anebo prostě jen za účelem takového momentu soustředěného klidu, přecházejícího vítězné bitvě, kterou se chystá vést.

Vozataj je totiž muž, který je předurčen pro vítězství. Má pod kontrolou nejen sfingy, ale i své emoce a vlastně i celý svět kolem sebe. Jeho rozhodnost, odhodlání a odvaha vydat se do boje ho předurčují k úspěchu.

Vůz tedy můžeme vnímat nejen jako kartu naznačující pohyb (nebo doslova i dopravní prostředek), ale také jako kartu, jež s sebou přináší triumf, naplnění ambicí a vítězství. Abychom však dosáhli toho, co vozataj, musíme stejně jako on umět vědomě pracovat se svými emocemi a ovládnout je. Jinak náš vůz bude uhánět v zatáčkách tak zbrkle, že nás to na první odbočce vyhodí ven. Anebo se naše „sfingy“ vydají každá svým směrem, jedna potáhne čehý a druhá hot, a my se tak staneme zajatcem dilematu mezi našimi touhami a naší potřebou nalezení vyššího smyslu.

Právě jako ztráta smyslu se totiž může projevit negativní polarita této tarotové karty. Jakkoliv její obrácená poloha někdy signalizuje prohru a porážku, její stín se může vplížit do našeho života rovněž jako zdánlivá výhra, která ovšem postrádá skutečný smysl. Ponechá nás pak v iluzi, že jsme dosáhli něčeho, na čem záleží, zatímco skutečný záměr naší duše zůstane opomenut a nenaplněn.

Podobně jako ti, kteří museli čelit hádankám sfingy, musíme i my na začátku své hrdinské cesty k vítězství rozlousknout tu nejtěžší hádanku na světě – tedy pochopit sami sebe. Jen pokud své vnitřní síly a zdroje uvedeme do souladu, dojedeme k vytouženému cíli.

Vůz tedy odkazuje i na poznání naší osobnosti a na její kultivaci. V kabale je tato karta spojena s písmenem chet. To znamená pole a plot, který toto pole ohraničuje.

Naše osobnost je také podobným prostorem, kde můžeme, jako úrodu na poli, pěstovat jednotlivé její aspekty. A i my její hranice (plot) musíme umět vytyčit, či někdy přijmout riziko a odhodlaně po vzoru vozataje vyrazit za jejich expanzí.

Podstatné je, abychom na této cestě otěže do rukou nepředali našemu egu, ale nechali jsme naše vyšší já, aby se skrze nás projevilo a vedlo naše kroky.

Význam karty:
• cesta, cestování, pohyb kupředu
• vítězství, triumf
• protikladné síly, které musíme spojit
• odvaha, odhodlání, soustředění na cíl
• dynamika
Obrácená karta:
• porážka, selhání
• nesprávné užití touhy a vášně – vymykají se kontrole
• prokrastinace (nesoustředíme se na cíl)
• konflikt, boj
• komplikace na cestách
Ve vztazích:
• dobrodružství, dobývaní
• soustředit se na něco tak intenzivně, že nevnímáme vztah
• rizikové vztahy nebo rizikové chování ve vztahu
• změny, čerstvý vítr
V práci:
• soustředěně jdeme za svým cílem
• rozhodnutí dosáhnout úspěchu
• opuštění všední rutiny
Zdraví:
• oblast hrudníku
• prochladnutí, vyčerpání
• disharmonie
• potíže s udržením zdravé tělesné váhy
Rada
• soustřeď se na svůj cíl, abys ho mohl dosáhnout
• přijmi na sebe riziko a vyraz kupředu
• měj kontrolu nad sebou samým
Astrologické korespondence:
• Rak

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

FialkaFialka

Drobnou květinkou ohlašující příchod jara je samozřejmě fialka (Viola spp., anglicky Violet).Je považována za květinu Matky Země, kdy fialka probouzí Zemi z dlouhého zimního spánku. Jde o jednu z nejstarších