Karta Velekněze

Velekněz je kartou, která nás v Rider Waitu často svádí při interpretaci významu na scestí díky použité křesťanské symbolice. Místo, abychom se ponořili do hlubších významů karty, sklouzneme po povrchu a spokojíme se s významem, který k Veleknězi sice náleží, ale tvoří jen zlomek toho, čím tento archetyp skutečně je.

Jednou z úrovní Velekněze, tou vnější a na první pohled zjevnou, je tradiční systém víry a jejího hierarchického uspořádání. Pilíře katedrály, mezi nimiž sedí, ostatně potvrzují tento pohled. Nejsou stejné, jaké jsme viděli na kartě Velekněžky. Zde nepředstavují bránu k utajenému vědění, ale naopak oporu mocenské struktury náboženského systému. Jsou skutečnými a hmatatelnými pilíři víry, v nichž se ukotvuje stabilita a vnější řád.

Velekněz drží v ruce hůl s trojitým křížem. Ta ve své nejzjevnější rovině reprezentuje trojici Otce, Syna a Ducha Svatého. Povzneseme-li se však nad vnímání ikonografie jako křesťanské, a budeme-li ji spíše chápat jako náboženskou v širším slova smyslu, můžeme za použitou trojicí (opakující se ve třech vrcholech Veleknězovy koruny, na křížích na jeho oděvu i ve třech barvách jeho roucha) vidět trojici Tělo, Duch a Mysl, tedy tři aspekty lidské osobnosti – fyzický, emocionální a mentální.

U nohou Velekněze klečí dvě postavy. Akolyté, přijímající požehnání nebo iniciaci, mají oděvy s motivy růže a lilie. Ty ukazují dvě cesty k duchovnímu poznání. Lilie představuje rozum a intelektuální pojetí víry, zatímco růže je touhou, láskou a oddaností. Oba tyto přístupy jsou si rovnocenné a vedou, společně či zvlášť, ke stejnému cíli.

Volnou ruku zvedá Velekněz v gestu žehnání. Nebo je to snad prastará mudra, která říká „to, co vidíte, není vše, co existuje?“

To bychom mohli řici i o Veleknězi jako takovém. Představuje vyšlapanou cestu a zaběhlý řád. Na rozdíl od Císaře, který řád teprve vytváří a vynucuje si jeho zavedení, Velekněz ho pomáhá udržovat. Je tedy představitelem zvyků, norem a konformity.

Ve své nejvyšší polaritě je ale mnohem víc než nositelem strnulých hodnot v rámci církevní hierarchie.
Je duchovním učitelem, který svým žákům nedává, co chtějí, ale co potřebují. Ukazuje jim nahou pravdu, která provokuje a nutí k přehodnocení paradigmat. Svým přístupem probouzí z tupého spánku nevědomosti a ukazuje cestu k zasvěcení do nejhlubší moudrosti.

Je také naším vnitřním učitelem. Tím, který k nám promlouvá, pokud jsme připraveni ho slyšet. Velekněz je spojen s hebrejským písmenem Vav. To znamená hřebík či háček, ale také spojení nebo slyšet. Býk, který je astrologicky spojen s kartou Velekněze, ovládá krk, ale také vnitřní ucho.

Velekněz je tedy důvěryhodným zdrojem, který nám ukazuje cestu k osvícení, již následujeme, dokud nejsme schopni učinit vlastní volbu (ve velké Arkáně nás čeká v následující kartě Milenců). Je hlasem, který nás vede, dokud nejsme schopni spojit se s naším vnitřním hlasem a následovat jej.

Pokud ale po jeho cestě kráčíme bez pochybností, pokud ho nedokážeme vnímat jako pozvánku k nalezení vlastního způsobu víry, může se jeho struktura záhy stát více než těsnou. Z víry se stává náboženství, a to je uzavřeno do klece církevních pravidel. Hledání osvícení se promění v zatuhlou a rigidní potřebu udržet nashromážděnou moc. Pravidla se stanou zákonem a ten je udržován bez ohledu na potřeby těch, kdo jej následují.

To pak v konečném výsledku vede ke stínovému a temnému projevu Velekněze, který sklouzne k ortodoxnímu a dogmatickému vnímání světa z pozice autoritářského mravokárce, jenž do svého světa nevpustí nic, co neladí s jeho doktrínou.

Význam karty:
• duchovní rádce
• důvěra, víra, náboženství
• vnitřní pravda je zjevena navenek
• vnitřní vedení
• učitel, náboženská autorita
Obrácená karta
• dogma
• falešná morálka nebo falešná víra
• omezení strukturou a snaha se z ní vymanit
Ve vztazích:
• stabilita, struktura, závazek
• touha po legalizaci vztahu, manželství
• duchovní souznění; vztah, který stojí na duchovních hodnotách
V práci:
• hledání vnitřního smyslu toho, co děláme
• učitel, proces učení (se)
Zdraví:
• nemoci stáří
• mozek a choroby mozku
• krk, vnitřní ucho
Rada
• hledej, čemu můžeš důvěřovat
• jdi vyšlapanou cestou
• naslouchej svému vnitřnímu hlasu (učiteli)
Astrologické korespondence
• znamení Býka
Pojďme se v komentářích podělit o to, jak vnímáme Velekněze a co nám tato karta přináší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

Baba JagaBaba Jaga

Dnes se v našem pravidelném seriálu o božstvech trochu odkloníme od tématu, ale jen proto, abychom se podívali na jednu zajímavou bytost, která je blízká všem bosorkám, a to samotnou

SedmikráskaSedmikráska

Sedmikráska (Bellis perennis, anglicky Daisy) je spojována s nastupujícím jarem, ale také s nevinností. Podle některých legend vykvete sedmikráska jako symbol duše mrtvého dítěte. Ve starém léčitelství se odvar ze