Morrígan

Morrígan je irská bohyně spojovaná zejména s rozdmýcháváním bitvy, ale také s osudem a světem mrtvých.

Patří k Túatha Dé Danann, lidu bohyně Danu, poslední rase, která obývala Irsko před Iry.
Samotné jméno Morrígan znamená „velká královna“, „královna přízraků“ či „královna nočních můr“. Možná se vyvinula ze starověké bohyně Mór Muman, jež byla spojována se Sluncem a královskou mocí. Je zvláště spojována s válečnou zuřivostí a odtud pochází její „temná“ povaha a další jméno, pod kterým je někdy známá, „královna démonů“

Mórrigan je úzce spojena se dvěma dalšími válečnými bohyněmi, kterými jsou Macha a Badb.
Někteří tuto trojici bohyň rozdělují na tři odlišné osoby, které vystupují nezávisle na sobě, jiní naopak vnímají její proměnlivost a popisují ji jako trojjedinou celistvou bytost.

Někdy je Morrígan souhrnné označení nebo titul pro trojici bohyň či trojnou bohyni, která se vyskytuje ve třech aspektech: jako Macha, Badb a Nemain, které jsou považovány za tři aspekty měsíce či za pannu, matku a stařenu. V prvním aspektu je bohyní válečné vřavy, v druhém válečném běsnění řídí a ve třetí představuje bojové šílenství. Její proměny do různých podob jsou vyjádřením jejího úzkého vztahu s celým univerzem a v něm žijících tvorů.

Morrígan je obvykle popisovaná jako žena děsivého vzhledu. Právě to má silný psychologický dopad na válečníky v bitvě. V dávných dobách keltských kmenů se totiž zásadní část válečného konfliktu odehrávala před samotným střetnutím bojovníků (kteří často bojovali jeden na jednoho, zastupujíc celou armádu). Cílem bylo vytvořit co nejstrašlivější ryk, který protivníka zastrašil a psychicky oslabil. Někdy ho dokonce odradil od samotného souboje. A tady se jistě hodila bohyně strašlivého vzezření, která u nepřítele vzbudila patřičný strach.

Morrígan však není jen hrůzostrašná. Umí být sexuálně přitažlivá a žádoucí. Je zároveň symbolem zkázy i plodnosti.

Má rovněž schopnosti předpovídat budoucnost a provádět kouzla.
Ještě působivější je, že může libovolně měnit svou podobu a stát se krásnou mladou dívkou, větrem nebo jakýmkoliv zvířetem, rybou nebo ptákem. Tvor, se kterým je nejvíce spojena, je vrána nebo havran, které Keltové spojovali s válkou, smrtí a podněcováním konfliktů.

Tento aspekt Morrígan může být původem banshee, víly smrti, která figuruje v pozdější irské a skotské mytologii. Banshee předpovídá smrt v domácnosti tím, že vydá hlasité žalostné kvílení, a přestože je zřídka viděna ve fyzické podobě, když je, je to stará žena s dlouhými bílými vlasy.
Další postava z keltského folklóru (v Irsku, Skotsku a Bretani) spojená s Mórrigan je „pradlena od brodu“. Tato postava, někdy představovaná jako mladá a plačící žena, jindy ošklivá stařena, byla považována za předzvěst smrti.

V náboženství starých Keltů byla Morrígan důležitou bohyní svátku Samhain, který označoval konec starého roku a začátek nového. Pokud se Morrígan a bůh – válečník Dagda spojili v tuto dobu, jejich sexuální spojení zaručilo plodnost a prosperitu kmene a jeho sklizně a dobytka v nadcházejícím roce.
Propojit se s Morrígan ve své praxi můžete nejen v okamžiku, kdy potřebujete dodat impulz k boji s bitvami, které se odehrávají uvnitř vás samých, ale i tehdy, když světu potřebujete ukázat svou „děsivější“ tvář, abyste si vytyčili zdravé hranice.

Práce s Morrígan je ale mnohem komplexnější a bylo by škoda ji redukovat jen na válečnou bohyni. Přestože je spojována s válečnou vřavou, opomíjet její spojení s plodností a smrtí, by nám mohlo ukázat jen jednu z mnoha jejích tváří.

Láká-li vás její hlas, studujte mýty a legendy, hledejte k Morrígan cestu a buďte připraveni, že stezka, kterou vám ukáže, nebude patřit k těm snadným.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související

VrbaVrba

Vrba (Salix spp., angl. Willow) je jedním ze stromů, které patří mezi symboly jara a plodnosti.Každý den roste neviditelnou silou, mladé proutky se svíjí jako hadí mláďata. Vrba je léčitelkou

Svátky v březnuSvátky v březnu

Průběh roku je pro každou čarodějku velmi důležitý, protože v něm probíhá samostatný koloběh života a umírání, ve kterém se tvář velké bohyně projevuje obzvlášť zřetelně. Je velmi důležité, aby

TáraTára

Tára je ženský bódhisattva a důležité božstvo v buddhismu i hinduismu. Zosobňuje základní ženský aspekt univerza, který je zdrojem soucitu a osvobození od negativní karmy. Zmírňuje utrpení všude tam, kde