Karta Ďábel

Ďábel je kartou, která pro každého z nás bude mít odlišnou podobu. Nehledě na to, že na vyobrazení Rider Waite tarotu vypadá dost odpudivě, umí ukázat přesně tu tvář, kterou chceme vidět a která je pro nás tou nejlíbivější. Pokušení, jež nám přináší, je zabaleno v krásném obalu, a je na nás, zda jsme už dokázali rozvinout dostatek moudrosti, abychom si včas všimli zapáchajícího obsahu ukrytého pod třpytivým pozlátkem.
Ďábel v sobě obsahuje temné stránky mnoha dalších karet Velké Arkány. Je černým Mágem, nepochopeným tajemstvím Velekněžky, omezující strukturou Císaře, pokrytectvím Velekněze, bezduchým chtíčem Síly i okouzlujícím světlem Měsíce, které nás jako bájná rusalka zavede do temných hlubin, kde se utopíme ve vlastních iluzích.
Nejblíže má ale ke kartě Milenců (i z numerologického hlediska zde vidíme podobnost: Milenci mají ve Velké Arkáně číslo 6, Ďábel 15, tedy 1+5 = 6). Pokud se pozorně podíváte na vyobrazení obou karet, jistě si povšimnete, že karta Ďábel je vlastně jakousi zvrácenou podobou trojice, již jsme poznali na kartě Zamilovaných. Zde však nejsou muž a žena spojováni Vyšší bytostí, ale je to právě pokušitel v podobě rohatého kozla, který je drží na řetězu a místo propojování obou polarit duality zneužívá marného toužení páru, který se k sobě nemůže dostat a dotknout se.
Tam, kde Milenci přinášejí vitalitu a růst, Ďábel ukazuje, že tvořivost muže a plodnost ženy lze snadno zneužít pro sobecké účely. Doslova si s dvojicí pohrává, zapaluje svou pochodní mužovu vášeň, a baví se tím, jak místo životaschopných rostlin vyraší pouze čertovské ocasy.
Přesto nemůžeme přehlédnout, že řetěz, na němž Ďábel muže a ženu drží připoutané (a který představuje okovy chtíče), není připevněn nijak těsně. Kdyby chtěli a snažili se uniknout, zřejmě se jim to podaří.
To je ovšem největší úskalí, před nímž nás tato karta varuje. Ďábel je často popisován jako někdo nebo něco zvnějšku, co nás drží zpátky a táhne do propasti zvrhlých choutek. Ve skutečnosti je Ďáblova povaha mnohem rafinovanější a zároveň nebezpečnější. Jsme to totiž my sami, kdo vytvořil vězení, v němž nyní trpíme. Peklo, které prožíváme, se nenachází nikde jinde než mezi našima očima a ušima. To naše vlastní mysl se stává žalářníkem, držícím nás v zajetí zvyků a návyků, které snad dříve měly svá opodstatnění a sloužily jako obranné mechanismy, jež nám pomáhaly přežít. Dnes jsou z nich ale zlozvyky a zajeté mentální vzorce, které nás lákají ke snadným řešením.
A my se jim poddáváme, omlouváme vlastní slabost a utěšujeme se, že zítra už v sobě najdeme dost vytrvalosti a disciplíny, abychom přetrhli tento toxický řetězec, který může být vyjádřen bažením po materiálních věcech, hledáním uspokojení v návykových látkách nebo třeba jen v pravidelné dávce dopaminu přicházející díky „lajkům“ na sociálních sítích.
Kozoroh, spojený s kartou ďábla, nám přináší řešení v podobě tvrdé práce. My ho však často nechceme vidět a raději popadneme kus čokolády, sklenici vína nebo se znovu vrhneme do vztahu, z něhož se pak další měsíce budeme těžko sbírat. Ďáblovy svody jsou prostě příliš přitažlivé a Kozoroh s poctivou nabídkou každodenní dřiny jim jen těžko může konkurovat.
Písmeno hebrejské abecedy, jež s Ďáblem souvisí, je Ajin – oko. Zrak je pro lidi nejdůležitější smysl. Má však i svá omezení. Může nás vést k mylné představě, že existuje jen to, co lze vidět na vlastní oči. Ďábel nám nechce ukázat vyšší, spirituální svět, jenž můžeme spatřit jen vnitřním zrakem. Chce nás ponechat na úrovni, kde hodnotíme věci a lidi a koneckonců i sami sebe podle vzhledu, tedy povrchně.
A stejně povrchně pak bažíme po všem, co v našich očích má tu moc, aby zahojilo naše staré rány, zasypalo bezedné jámy prožitých traumat anebo jen pomohlo, abychom se aspoň na pár minut necítili tak mizerně.
Ďábel však přes vše, co zde bylo řečeno, není pouze negativní postavou (ostatně v tarotu ani v životě není nic černobílé). Je první z poledních sedmi karet Velké Arkány, které zosobňují cestu našeho duchovního růstu. Prvním krokem k osvícení je uvědomit si, co nás svazuje. Stanout tváří v tvář své vlastní temnotě a neodvrátit od ní v hrůze a znechucení zrak.
Ve své nejvyšší polaritě je tak Ďábel jakýmsi iniciátorem frustrace, kterou poctíme, když si uvědomíme, jak jsme doposud marnili vlastní potenciál. Je tím, kdo nás donutí postavit se svým nejtemnějším strachům a začít hledat cestu, která je sice těžší a neservíruje okamžité uspokojení, ale z dlouhodobého hlediska nám přinese prospěch a růst.
Význam karty:
• pokušení
• závislost
• zlozvyky, toxické vzorce chování
• zdánlivě přitažlivá a líbivá řešení
• materialismus, bažení po uspokojení
• zlozvyky, nemírnost
• stejně jako u Milenců představuje volbu – zůstat v omezení, nebo mu čelit tvrdou prací
Obrácená karta:
• dobrovolné zotročení
• alkoholismus, zneužívání drog
• neochota čelit svému stínu
• zvrácenost, zvrhlost, zneužívání
• být uvězněn ve vlastním pekle
Ve vztazích:
• temné vášně
• nezdravá závislost na druhé osobě
• destruktivní vztahy
• „kinky“ sexualita (obzvlášť pokud se ve výkladu objeví i karta Síla)
• vztah se změnil v soukromé peklo, které ale nedokážeme opustit
V práci:
• zneužívání příležitostí, které si omluvíme postojem „když to neudělám já, udělá to někdo jiný“
• řešení, kdy jdeme za své morální hranice
Zdraví:
• otravy
• pohlavní orgány
• močové ústrojí
• prostata
• závislosti, zneužívání alkoholu, drog apod.
Rada
• nauč se čelit svému strachu
• co tě táhne dolů?
• praktikuj odpoutání se od „nízkých“ tužeb
• dávej si pozor na své hranice
• nepovyšuj krátkodobé uspokojení nad dlouhodobě udržitelnými řešeními
Astrologické korespondence:
• Kozoroh
• Pluto

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související