Karta Svět

Cesta, která začala kartou Blázen, dospěla ke svému dokončení a naplnění. Dospěli jsme do cíle, anebo jsme přinejmenším zvládli a překonali obtížný a zásadní úsek dělící nás od jeho dosažení.

Na obrázku Rider Waite tarotu vidíme ženu, oděnou pouze do purpurového pruhu látky, jak tančí uprostřed velkého vavřínového věnce, symbolizujícího vítězství. Žena, jež představuje ženský tvůrčí princip, tedy Animu, tančí, jako by byla lehčí než vzduch. O to více se zdá překvapivé, že karta Svět je spojena se Saturnem, tou „nejtěžší“ „nejhutnější“ a nejvíce „materiální“ planetou (míněno samozřejmě obrazně, nikoliv z pohledu astronomie).

Není v tom však žádný skutečný paradox. I to, co je nejvíce obtěžkáno pozemskostí a spojené s tíhou reality, je ve skutečnosti naplněno Duchem. Duch je přítomen všude, je základem naší samotné existence a dává všemu příležitost odrazit se ode dne a tančit, jako by neexistovala gravitace.

A z druhé strany – i ten extatický, kosmický, tvůrčí tanec, v němž je žena na kartě tak podobá hinduistickému bohu Šivovi, je třeba opřít o solidní, stabilní, doslova saturnovský základ. Tato stabilita je v kartě Svět umocněna a podepřena vyobrazením čtyř zemských znamení zvěrokruhu ve čtyřech rozích karty – jistě si vzpomenete, že jste je již jednou viděli na kartě Kola Štěstěny.

Žena v rukou drží dvě hůlky nebo hole. Mohou nám připomenout kartu Mága. To, co Mág svou magickou hůlkou započal, nyní Svět završuje a dokončuje.

Stejně tak ale tyto hole mohou být obrazem vzniku a zániku, tvoření a destrukce, začátku a konce. Protože i když je karta Svět archetypem cíle, je třeba mít na paměti, že každé dokončení v sobě nese semínko nového začátku.

Na naší cestě Velkou Arkánou jsme se s tímto fenoménem setkali již mnohokrát. Vzpomeňte si na Smrt, která na určité úrovni oznamuje znovuzrození. Na Soud, který vede k osvobození. Na Věž, která sice drsně, ale efektivně vytváří čisté plátno, na němž můžeme doslova začít znovu (a snad i lépe). Nebo na Kolo Štěstěny, které se neustále otáčí, až ztrácíme pojem o tom, zda jsme zrovna nahoře, či dole.

Dospěli jsme do bodu završení, ale už nyní můžeme tušit, že brzo budeme čelit nutnosti začít znova, a to od samotného základu. Zase staneme na počátku a spolu s Bláznem vykročíme na novou cestu, nový cyklus růstu a snahy dospět k osvícení.

Samozřejmě že na praktické úrovni karta Svět nemluví vždy o tak zásadních tématech, jaká jsme si právě popsali. Na každodenní úrovni může být zvěstovatelem úspěchů, dosažení cílů, šťastných časů nebo dokonce cest spojených se zahraničím.

Představuje příjemný pocit, kdy jsme doma, doslova či obrazně. Ocitli jsme se na správním místě, se správnými lidmi, a i načasování je prostě perfektní. Učinili jsme důležitý krok na cestě k naší realizaci, a je jedno, zda šlo o naplnění touhy spojené s láskou či povoláním, nebo o vyslyšení hlasu naší duše, která nás volá k realizaci a naplnění naší vnitřní potřeby celistvosti a propojení našeho já s celým universem.
Svět je příjemnou kartou završení. Proto se hodí oslavit dobré časy a pochválit se za úsilí a odhodlání, které jsme potřebovali, abychom se dostali tam, kde jsme.

Cesta, kterou jsme podstoupili, nás navždy změnila. A proto, i když nás dříve či později čeká návrat do bodu nula, tedy na pozici Blázna, nebude to návrat do stejných vod, ale na začátek nové cesty, na niž vykročíme o něco moudřejší a zralejší, než jsme bývali.

Význam karty:
• dokončení, završení
• cíl, dosáhnout cíle
• vědět, kdo jsem, a jaké je moje místo ve světě
• oslava
• příprava na nový začátek
• uzavření
• cestování (po světě)
Obrácená karta:
• marné hledání, jak pro sebe něco uzavřít
• snaha najít zkratku, věci si usnadnit
• zpoždění, oddálení cíle
• neschopnost něco dokončit
• rezignace těsně před dosažením cíle
Ve vztazích:
• harmonie, štěstí
• jsme přesně tam, kde máme být
• ve vztahu jsme „doma“
• dlouhodobý partner, sňatek, manželství
V práci:
• správně zvolená kariérní cesta
• úspěchy
• pracovní cesty do zahraničí
Zdraví:
• regenerace
Rada
• zeptej se sám sebe, co pro tebe znamená celistvost, dokončení
• integruj do sebe všechny své části, staň se celistvým
• jsi tam, kde se cítíš být „doma“?
Astrologické korespondence:
• Saturn
• Slunce
• Jupiter v Rybách či Jupiter v harmonickém spojení se Saturnem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Související